Visa allt om Ravensberg Consulting AB
Visa allt om Ravensberg Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 110 4 864 5 613 4 956 4 946 4 120 2 358 4 959 6 619 7 764
Övrig omsättning 1 837 1 824 1 807 1 687 1 417 1 357 1 419 1 305 1 166 1 210
Rörelseresultat (EBIT) 737 973 1 352 1 117 981 576 453 712 1 333 1 654
Resultat efter finansnetto 543 626 969 845 761 69 135 429 1 089 1 575
Årets resultat 273 423 684 412 377 53 370 188 531 1 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 220 17 706 18 016 18 326 14 067 11 905 12 072 12 361 12 641 6 540
Omsättningstillgångar 1 013 730 1 155 690 1 595 959 1 304 2 054 1 743 2 281
Tillgångar 16 233 18 436 19 171 19 016 15 662 12 864 13 376 14 415 14 384 8 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 764 7 740 7 567 7 133 6 971 6 763 6 867 6 656 6 644 6 392
Obeskattade reserver 1 150 990 940 876 634 420 552 912 797 578
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 597 7 933 8 044 8 576 4 536 3 962 4 663 5 875 5 832 1 112
Kortfristiga skulder 1 722 1 772 2 620 2 430 3 521 1 720 1 294 972 1 111 739
Skulder och eget kapital 16 233 18 436 19 171 19 016 15 662 12 864 13 376 14 415 14 384 8 821
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 377 377 381 379 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 741 780 775 689 619 246 195 404 243 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 276 246 246 224 225 210 285 201 206
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 250 168 157 159 176 280
Omsättning 6 947 6 688 7 420 6 643 6 363 5 477 3 777 6 264 7 785 8 974
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 555 2 432 1 871 2 478 2 473 2 060 1 179 1 653 3 310 3 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 569 363 502 458 470 444 359 422 455
Rörelseresultat, EBITDA 999 1 283 1 662 1 410 1 215 802 681 992 1 805 1 849
Nettoomsättningförändring 5,06% -13,34% 13,26% 0,20% 20,05% 74,72% -52,45% -25,08% -14,75% -%
Du Pont-modellen 4,54% 5,28% 7,05% 6,24% 6,28% 4,49% 4,18% 5,09% 9,48% 18,85%
Vinstmarginal 14,42% 20,00% 24,09% 23,93% 19,87% 14,00% 23,71% 14,80% 20,61% 21,42%
Bruttovinstmarginal 55,07% 56,00% 51,26% 52,80% 47,11% 51,09% 61,87% 59,51% 49,60% 47,66%
Rörelsekapital/omsättning -13,87% -21,42% -26,10% -35,11% -38,94% -18,47% 0,42% 21,82% 9,55% 19,86%
Soliditet 53,35% 46,17% 43,30% 40,91% 47,49% 54,98% 54,38% 50,73% 50,18% 77,18%
Kassalikviditet 58,83% 41,20% 44,08% 28,40% 45,30% 55,76% 100,77% 211,32% 156,89% 294,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...