Visa allt om WTC Teknik Holding AB
Visa allt om WTC Teknik Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 873 1 555 4 012 4 077 709 1 515 4 197 6 783 5 537 5 562
Övrig omsättning 383 515 - 2 2 729 2 235 890 40 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -92 -315 16 140 -17 820 716 611 134 348
Resultat efter finansnetto -267 -719 -118 -34 -160 594 444 290 -148 76
Årets resultat -224 -565 2 -61 39 287 237 230 -148 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 365 5 551 3 590 3 783 4 015 4 211 3 904 3 971 4 180 4 338
Omsättningstillgångar 695 684 1 537 1 058 592 1 019 1 365 2 189 1 312 1 511
Tillgångar 6 061 6 235 5 128 4 840 4 607 5 231 5 269 6 160 5 491 5 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 529 1 741 612 610 922 962 705 468 238 386
Obeskattade reserver 0 0 45 97 160 345 145 30 0 0
Avsättningar (tkr) 252 309 0 0 0 0 70 0 0 32
Långfristiga skulder 2 592 2 325 2 508 2 500 2 500 2 535 3 113 3 384 3 559 3 294
Kortfristiga skulder 1 688 1 862 1 962 1 633 1 025 1 389 1 235 2 278 1 695 2 137
Skulder och eget kapital 6 061 6 235 5 128 4 840 4 607 5 231 5 269 6 160 5 491 5 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 1 142 1 108 1 015 876 958
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 27 307 845 1 048 1 026 0 0 0 27 1 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 115 193 395 459 426 462 460 424 346 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 30 0 0 0
Omsättning 1 256 2 070 4 012 4 079 3 438 3 750 5 087 6 823 5 538 5 563
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 778 2 006 2 039 355 758 2 099 3 392 2 769 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) 98 296 655 793 780 848 854 805 652 575
Rörelseresultat, EBITDA 94 -136 208 341 198 1 006 863 908 422 622
Nettoomsättningförändring -43,86% -61,24% -1,59% 475,04% -53,20% -63,90% -38,12% 22,50% -0,45% -%
Du Pont-modellen -1,50% -8,52% 0,33% 3,02% 1,87% 15,68% 13,63% 10,15% 2,53% 6,19%
Vinstmarginal -10,42% -34,15% 0,42% 3,58% 12,13% 54,13% 17,11% 9,21% 2,51% 6,51%
Bruttovinstmarginal 82,02% 56,91% 62,31% 75,25% 0,71% 95,51% 63,83% 46,54% 43,80% 73,37%
Rörelsekapital/omsättning -113,75% -75,76% -10,59% -14,10% -61,07% -24,42% 3,10% -1,31% -6,92% -11,25%
Soliditet 25,23% 27,92% 12,62% 14,08% 22,57% 23,25% 15,41% 7,95% 4,33% 6,60%
Kassalikviditet 39,45% 35,12% 75,38% 61,24% 52,10% 66,52% 110,53% 96,09% 77,40% 70,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...