Visa allt om Peter Janssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Peter Janssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 19 519 19 889 17 364 14 014 11 591 9 716 10 144 13 696 11 739 10 529
Övrig omsättning 193 600 - 72 863 726 35 91 - 714
Rörelseresultat (EBIT) 2 871 4 579 4 446 2 070 2 257 835 680 989 216 1 675
Resultat efter finansnetto 2 842 4 549 4 304 1 820 2 197 754 626 893 98 1 523
Årets resultat 1 486 2 888 2 342 333 0 113 178 1 257 119 925
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 597 12 419 13 548 15 744 12 367 5 980 7 623 5 419 7 298 8 099
Omsättningstillgångar 6 953 9 099 6 377 6 950 5 488 5 160 4 952 4 540 3 765 3 148
Tillgångar 22 550 21 518 19 926 22 693 17 855 11 140 12 575 9 958 11 063 11 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 475 8 990 7 502 5 160 4 827 4 827 4 718 4 540 3 283 3 164
Obeskattade reserver 9 320 8 397 7 559 6 292 4 970 2 785 2 202 1 832 2 697 2 776
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 373 6 927 5 325 1 416 1 931 438 1 143 1 788
Kortfristiga skulder 3 754 4 132 4 492 4 314 2 733 2 112 3 723 3 148 3 940 3 520
Skulder och eget kapital 22 550 21 518 19 926 22 693 17 855 11 140 12 575 9 958 11 063 11 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 805 840 550 685 696 624 639 600 677 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 948 2 507 2 004 1 613 1 595 1 299 1 333 1 972 1 083 1 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 236 1 089 867 735 762 696 722 1 002 686 678
Utdelning till aktieägare 1 000 0 400 0 0 0 4 0 0 0
Omsättning 19 712 20 489 17 364 14 086 12 454 10 442 10 179 13 787 11 739 11 243
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 6 5 5 5 5 7 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 440 2 486 2 894 2 803 2 318 1 943 2 029 1 957 2 348 1 755
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 573 586 611 615 535 550 513 494 417
Rörelseresultat, EBITDA 5 692 7 019 6 682 4 087 2 884 1 915 2 180 3 639 2 292 3 507
Nettoomsättningförändring -1,86% 14,54% 23,90% 20,90% 19,30% -4,22% -25,93% 16,67% 11,49% -%
Du Pont-modellen 12,73% 21,28% 22,80% 9,21% 12,87% 7,59% 5,41% 10,32% 2,44% 15,52%
Vinstmarginal 14,71% 23,03% 26,16% 14,91% 19,83% 8,70% 6,70% 7,51% 2,30% 16,58%
Bruttovinstmarginal 58,09% 58,24% 97,36% 92,68% 93,49% 95,13% 100,00% 100,00% 45,29% 56,65%
Rörelsekapital/omsättning 16,39% 24,97% 10,86% 18,81% 23,77% 31,37% 12,12% 10,16% -1,49% -3,53%
Soliditet 74,26% 72,22% 67,24% 43,17% 47,55% 61,76% 50,42% 58,84% 47,23% 45,90%
Kassalikviditet 185,22% 220,21% 141,96% 161,10% 200,80% 244,32% 133,01% 144,22% 95,56% 89,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...