Visa allt om Säkra Malmö AB
Visa allt om Säkra Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 312 10 925 9 515 8 500 8 929 11 342 8 913 8 040 10 563 11 141
Övrig omsättning 9 610 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 265 2 871 2 056 290 321 374 738 135 1 286 2 237
Resultat efter finansnetto 3 260 2 851 1 976 245 278 323 924 -12 1 405 2 330
Årets resultat 6 69 235 -54 -33 230 0 8 53 226
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 546 3 205 3 030 2 768 2 153 1 623 796 813 65 122
Omsättningstillgångar 3 044 3 189 2 094 1 908 1 401 1 956 3 382 4 864 6 180 7 461
Tillgångar 6 591 6 394 5 124 4 675 3 554 3 579 4 179 5 676 6 244 7 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 568 499 264 317 350 176 1 375 1 367 1 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 241 241 241 341 521 569 605
Långfristiga skulder 0 64 218 372 526 770 770 770 0 0
Kortfristiga skulder 6 017 5 762 4 406 3 798 2 469 2 217 2 892 3 010 3 838 5 194
Skulder och eget kapital 6 591 6 394 5 124 4 675 3 554 3 579 4 179 5 676 6 244 7 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 554 20 0 100 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 821 2 794 3 251 3 550 3 400 1 911 4 391 3 755 4 460 3 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 063 2 552 1 699 1 891 2 192 2 754 1 656 1 944 2 258 3 059
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 56 1 200 0 0
Omsättning 9 922 10 925 9 515 8 500 8 929 11 342 8 913 8 040 10 563 11 141
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 8 8 8 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 45 1 561 1 359 1 063 1 116 1 418 891 804 1 056 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 577 786 728 704 711 929 607 570 682 868
Rörelseresultat, EBITDA 3 274 2 906 2 091 325 356 403 755 157 1 342 2 309
Nettoomsättningförändring -97,14% 14,82% 11,94% -4,80% -21,27% 27,25% 10,86% -23,89% -5,19% -%
Du Pont-modellen 49,55% 44,92% 40,14% 6,31% 9,23% 10,45% 27,52% 3,75% 26,75% 32,38%
Vinstmarginal 1 046,79% 26,29% 21,62% 3,47% 3,67% 3,30% 12,90% 2,65% 15,81% 22,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -952,88% -23,55% -24,30% -22,24% -11,96% -2,30% 5,50% 23,06% 22,17% 20,35%
Soliditet 8,71% 8,88% 9,74% 5,65% 8,92% 9,78% 4,21% 24,22% 27,31% 21,79%
Kassalikviditet 50,59% 55,35% 47,53% 50,24% 56,74% 88,23% 116,94% 161,59% 161,02% 143,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...