Visa allt om Byggblocket Fastigheter i Växjö AB
Visa allt om Byggblocket Fastigheter i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 061 1 031 801 800 661 604 484 64 9 527
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 433 713 469 438 304 239 147 -41 -49 155
Resultat efter finansnetto 241 301 43 -40 2 2 3 -30 -127 162
Årets resultat 194 244 43 -40 2 2 3 -30 -127 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 769 10 975 11 181 11 392 11 604 11 816 12 014 12 072 3 823 0
Omsättningstillgångar 713 140 238 204 177 99 37 1 917 673 591
Tillgångar 11 482 11 115 11 420 11 595 11 781 11 914 12 050 13 990 4 496 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 852 658 414 370 410 409 407 403 434 561
Obeskattade reserver 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 172 10 251 10 791 11 015 11 147 11 262 11 497 13 174 3 409 0
Kortfristiga skulder 440 180 216 209 224 245 147 412 654 30
Skulder och eget kapital 11 482 11 115 11 420 11 595 11 781 11 914 12 050 13 990 4 496 591
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 061 1 031 801 800 661 604 484 64 9 527
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 639 919 679 650 516 451 359 0 -43 155
Nettoomsättningförändring 2,91% 28,71% 0,12% 21,03% 9,44% 24,79% 656,25% 611,11% -98,29% -%
Du Pont-modellen 3,77% 6,41% 4,11% 3,78% 2,59% 2,01% 1,23% 3,47% -1,09% 27,41%
Vinstmarginal 40,81% 69,16% 58,55% 54,75% 46,14% 39,57% 30,58% 759,38% -544,44% 30,74%
Bruttovinstmarginal 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17% 100,00% 100,00% 98,29%
Rörelsekapital/omsättning 25,73% -3,88% 2,75% -0,62% -7,11% -24,17% -22,73% 2 351,56% 211,11% 106,45%
Soliditet 7,54% 6,10% 3,63% 3,19% 3,48% 3,43% 3,38% 2,88% 9,65% 94,92%
Kassalikviditet 162,05% 77,78% 110,19% 97,61% 79,02% 40,41% 25,17% 465,29% 102,91% 1 970,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...