Visa allt om Lappmarkens Vilt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 773 1 369 1 199 902 1 508
Övrig omsättning - - - - - 100 - 60 - 48
Rörelseresultat (EBIT) -57 -200 -7 141 90 196 24 142 -403 -219
Resultat efter finansnetto -58 -114 -2 138 85 193 17 124 -422 -242
Årets resultat -58 -114 3 109 134 127 17 124 -422 -245
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 66 43 83 123 188 69 110 173 281
Omsättningstillgångar 231 247 493 697 556 407 228 264 167 528
Tillgångar 258 313 535 780 679 595 297 374 340 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 287 501 599 490 355 228 211 87 509
Obeskattade reserver 0 0 0 6 17 66 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 75 125 53 53 223 263
Kortfristiga skulder 29 26 34 175 97 48 16 110 30 38
Skulder och eget kapital 258 313 535 780 679 595 297 374 340 809
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 171 125 20 20 0 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 50 - - - - - -
Löner till övriga anställda 95 228 158 278 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 74 54 83 60 50 26 29 15 50
Utdelning till aktieägare 100 0 100 100 0 1 0 0 0 0
Omsättning 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 873 1 369 1 259 902 1 556
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 773 1 369 1 199 902 1 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 302 212 362 236 179 46 49 15 240
Rörelseresultat, EBITDA -51 -162 33 181 180 277 65 190 -288 -144
Nettoomsättningförändring -33,28% -17,26% -28,34% 12,36% 13,20% 29,51% 14,18% 32,93% -40,19% -%
Du Pont-modellen -21,71% -36,10% -0,19% 18,21% 13,25% 33,11% 9,09% 38,77% -117,94% -26,95%
Vinstmarginal -6,28% -8,45% -0,06% 6,30% 4,48% 11,11% 1,97% 12,09% -44,46% -14,46%
Bruttovinstmarginal 17,83% 18,40% 21,72% 36,10% 32,24% 26,79% 14,90% 26,02% -8,09% 18,70%
Rörelsekapital/omsättning 22,65% 16,53% 28,40% 23,15% 22,87% 20,25% 15,49% 12,84% 15,19% 32,49%
Soliditet 88,76% 91,69% 93,64% 77,36% 74,01% 67,84% 76,77% 56,42% 25,59% 62,92%
Kassalikviditet 796,55% 950,00% 1 450,00% 398,29% 573,20% 847,92% 1 362,50% 184,55% 353,33% 652,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...