Visa allt om Lappmarkens Vilt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 499 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 773 1 369 1 199 902
Övrig omsättning - - - - - - 100 - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) -86 -57 -200 -7 141 90 196 24 142 -403
Resultat efter finansnetto -85 -58 -114 -2 138 85 193 17 124 -422
Årets resultat -85 -58 -114 3 109 134 127 17 124 -422
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 27 66 43 83 123 188 69 110 173
Omsättningstillgångar 117 231 247 493 697 556 407 228 264 167
Tillgångar 139 258 313 535 780 679 595 297 374 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 229 287 501 599 490 355 228 211 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 6 17 66 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 75 125 53 53 223
Kortfristiga skulder 95 29 26 34 175 97 48 16 110 30
Skulder och eget kapital 139 258 313 535 780 679 595 297 374 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 171 125 20 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - - -
Löner till övriga anställda 38 95 228 158 278 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 45 74 54 83 60 50 26 29 15
Utdelning till aktieägare 0 100 0 100 100 0 1 0 0 0
Omsättning 499 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 873 1 369 1 259 902
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 499 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 773 1 369 1 199 902
Personalkostnader per anställd (tkr) 71 140 302 212 362 236 179 46 49 15
Rörelseresultat, EBITDA -80 -51 -162 33 181 180 277 65 190 -288
Nettoomsättningförändring -44,06% -33,28% -17,26% -28,34% 12,36% 13,20% 29,51% 14,18% 32,93% -%
Du Pont-modellen -61,15% -21,71% -36,10% -0,19% 18,21% 13,25% 33,11% 9,09% 38,77% -117,94%
Vinstmarginal -17,03% -6,28% -8,45% -0,06% 6,30% 4,48% 11,11% 1,97% 12,09% -44,46%
Bruttovinstmarginal 12,63% 17,83% 18,40% 21,72% 36,10% 32,24% 26,79% 14,90% 26,02% -8,09%
Rörelsekapital/omsättning 4,41% 22,65% 16,53% 28,40% 23,15% 22,87% 20,25% 15,49% 12,84% 15,19%
Soliditet 31,65% 88,76% 91,69% 93,64% 77,36% 74,01% 67,84% 76,77% 56,42% 25,59%
Kassalikviditet 123,16% 796,55% 950,00% 1 450,00% 398,29% 573,20% 847,92% 1 362,50% 184,55% 353,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...