Visa allt om Tomas Stensättning Aktiebolag
Visa allt om Tomas Stensättning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 994 8 322 5 854 1 904 1 691 1 577 1 086 935 1 272 2 096
Övrig omsättning - 2 24 - - - - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 579 577 426 131 117 175 -4 -42 -122 362
Resultat efter finansnetto 579 577 437 135 121 173 3 -22 -120 370
Årets resultat 338 341 263 75 90 163 3 -22 -120 282
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 397 552 265 0 0 0 36 74 136 228
Omsättningstillgångar 1 930 1 002 2 755 1 245 881 1 501 688 638 794 699
Tillgångar 2 328 1 554 3 020 1 245 881 1 501 724 712 930 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 183 1 045 854 591 716 626 463 460 482 644
Obeskattade reserver 419 274 134 34 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 726 236 2 033 621 165 875 261 252 448 284
Skulder och eget kapital 2 328 1 554 3 020 1 245 881 1 501 724 712 930 928
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 297 552 155 288 259 135 122 115 186 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 120 201 79 131 95 88 84 82 97 105
Utdelning till aktieägare 400 200 150 0 200 0 0 0 0 42
Omsättning 4 994 8 324 5 878 1 904 1 691 1 577 1 086 935 1 272 2 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 994 8 322 5 854 1 904 1 691 1 577 1 086 935 1 272 2 096
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 770 257 431 364 228 214 202 288 327
Rörelseresultat, EBITDA 734 732 492 131 117 211 33 20 -29 396
Nettoomsättningförändring -39,99% 42,16% 207,46% 12,60% 7,23% 45,21% 16,15% -26,49% -39,31% -%
Du Pont-modellen 24,87% 37,13% 14,50% 10,84% 13,73% 11,66% 0,41% -2,95% -12,80% 39,87%
Vinstmarginal 11,59% 6,93% 7,48% 7,09% 7,16% 11,10% 0,28% -2,25% -9,36% 17,65%
Bruttovinstmarginal 27,41% 20,87% 16,88% 39,39% 39,21% 37,16% 39,41% 46,95% 48,58% 44,94%
Rörelsekapital/omsättning 24,11% 9,20% 12,33% 32,77% 42,34% 39,70% 39,32% 41,28% 27,20% 19,80%
Soliditet 64,85% 81,00% 31,74% 49,48% 81,27% 41,71% 63,95% 64,61% 51,83% 69,40%
Kassalikviditet 265,84% 424,58% 135,51% 200,48% 533,94% 171,54% 263,60% 253,17% 177,23% 246,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...