Visa allt om Mats Thulin Aktiebolag
Visa allt om Mats Thulin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 3 389 0 0 39 284 234 0
Övrig omsättning - - - - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -323 -407 -888 1 280 -1 978 -2 080 -3 124 -1 730 -387 -830
Resultat efter finansnetto -322 -11 662 -205 1 903 -1 513 -1 643 -2 901 -533 799 236
Årets resultat -322 -11 662 -110 1 732 -1 513 397 131 384 959 348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 446 1 898 3 349 4 800 4 021 0 0
Omsättningstillgångar 2 842 3 150 14 814 14 859 11 262 11 400 15 089 23 764 27 817 27 735
Tillgångar 2 842 3 150 14 814 15 305 13 160 14 748 19 889 27 785 27 817 27 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 642 2 965 14 626 14 736 13 004 14 517 17 515 17 384 17 000 16 042
Obeskattade reserver 0 0 0 95 0 0 2 200 5 323 6 468 7 054
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 200 186 187 474 156 231 174 5 077 4 349 4 640
Skulder och eget kapital 2 842 3 150 14 814 15 305 13 160 14 748 19 889 27 785 27 817 27 735
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 20 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 173 180 180 203 180 180 510 270 229 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 55 57 57 64 57 58 160 88 76 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 395 0 0 0
Omsättning 0 0 0 3 389 0 0 39 289 234 0
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 389 - - 39 284 234 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 237 237 268 237 238 675 358 326 103
Rörelseresultat, EBITDA -323 -407 -442 2 731 -527 -629 -1 673 -725 -387 -830
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -100,00% -86,27% 21,37% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 12,43% -% -% -14,39% -1,89% 3,04% -%
Vinstmarginal -% -% -% 56,15% -% -% -7 338,46% -184,86% 361,97% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 3,85% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 424,46% -% -% 38 243,59% 6 579,93% 10 029,06% -%
Soliditet 92,96% 94,13% 98,73% 96,74% 98,81% 98,43% 96,22% 76,36% 77,86% 76,15%
Kassalikviditet 1 421,00% 1 693,55% 7 921,93% 3 134,81% 7 219,23% 4 935,06% 8 671,84% 468,07% 639,62% 597,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...