Visa allt om In Pleno Aktiebolag
Visa allt om In Pleno Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 83 76 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 41 69 -4 -5 -9 -9 -9 -10 -9
Resultat efter finansnetto 3 41 69 -4 -5 -9 -9 -9 -10 -9
Årets resultat 3 41 69 -4 -5 -9 -9 -9 -10 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 136 129 75 2 2 2 2 2 2 2
Tillgångar 136 129 75 2 2 2 2 2 2 2
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 24 -17 -86 -83 -78 -69 -60 -51 -41
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 105 92 89 84 79 71 62 53 43
Skulder och eget kapital 136 129 75 2 2 2 2 2 2 2
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 83 76 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 41 69 -4 -5 -9 -9 -9 -10 -9
Nettoomsättningförändring -74,70% 9,21% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,21% 31,78% 92,00% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 14,29% 49,40% 90,79% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,80% 97,37% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 133,33% 28,92% -22,37% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,85% 18,60% -22,67% -4 300,00% -4 150,00% -3 900,00% -3 450,00% -3 000,00% -2 550,00% -2 050,00%
Kassalikviditet 125,93% 122,86% 81,52% 2,25% 2,38% 2,53% 2,82% 3,23% 3,77% 4,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...