Visa allt om Kohlswa Gjuteri Aktiebolag
Visa allt om Kohlswa Gjuteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 60 918 63 776 58 921 54 021 66 221 68 703 76 738 66 495 111 411 85 640
Övrig omsättning 1 071 1 220 854 1 162 940 1 645 2 117 1 155 2 624 8 716
Rörelseresultat (EBIT) -3 877 153 -2 661 -10 716 -2 906 -3 280 5 105 5 797 4 632 3 559
Resultat efter finansnetto -4 679 -770 -3 631 -11 325 -3 955 -3 716 4 706 5 273 3 703 2 986
Årets resultat -1 479 1 230 -3 631 -1 330 -4 266 -2 381 2 665 2 391 1 943 1 349
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 611 13 843 14 227 18 734 16 266 18 160 19 934 17 160 17 813 16 123
Omsättningstillgångar 21 772 27 500 24 217 23 237 34 337 31 085 31 329 37 858 36 795 27 207
Tillgångar 35 383 41 343 38 443 41 971 50 603 49 246 51 263 55 018 54 609 43 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 863 7 342 6 112 9 743 11 073 11 212 11 308 13 505 11 114 9 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 495 7 711 8 217 7 095 5 514 4 542
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 20 41 56 79
Långfristiga skulder 6 077 7 997 7 745 6 741 2 910 3 090 2 970 3 350 3 635 4 165
Kortfristiga skulder 25 444 26 004 24 587 25 487 27 125 27 233 28 748 31 026 34 289 25 363
Skulder och eget kapital 35 383 41 343 38 443 41 971 50 603 49 246 51 263 55 018 54 609 43 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 902 879 852 849 900 779 740 516 2 653 1 871
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 639 639
Löner till övriga anställda 14 172 14 006 12 654 13 115 13 615 15 346 17 334 11 928 23 225 18 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 6 335 5 986 5 402 5 903 6 466 7 028 6 820 4 925 7 809 7 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0
Omsättning 61 989 64 996 59 775 55 183 67 161 70 348 78 855 67 650 114 035 94 356
Nyckeltal
Antal anställda 39 39 39 39 47 52 62 68 74 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 562 1 635 1 511 1 385 1 409 1 321 1 238 978 1 506 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 542 515 522 449 450 408 262 436 378
Rörelseresultat, EBITDA -2 538 1 705 -1 157 -9 164 -406 -581 7 747 7 498 7 430 5 861
Nettoomsättningförändring -4,48% 8,24% 9,07% -18,42% -3,61% -10,47% 15,40% -% 30,09% -%
Du Pont-modellen -10,77% 0,66% -6,80% -24,86% -5,66% -6,32% 10,11% 10,79% 8,61% 8,89%
Vinstmarginal -6,25% 0,43% -4,44% -19,31% -4,32% -4,53% 6,75% 8,93% 4,22% 4,50%
Bruttovinstmarginal 60,22% 63,04% 61,74% 58,95% 61,39% 63,78% 72,42% 63,13% 57,26% 58,37%
Rörelsekapital/omsättning -6,03% 2,35% -0,63% -4,17% 10,89% 5,61% 3,36% 10,27% 2,25% 2,15%
Soliditet 10,92% 17,76% 15,90% 23,21% 35,71% 34,31% 33,87% 33,83% 27,62% 28,74%
Kassalikviditet 39,35% 53,58% 45,80% 38,83% 69,09% 56,16% 59,78% 76,59% 69,54% 57,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...