Visa allt om Knåda Cykel & Sport Aktiebolag
Visa allt om Knåda Cykel & Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 60 85 60 67 78 87 649 471 854
Övrig omsättning - 90 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 1 14 -110 -111 -380 -95 -391 -461 -769
Resultat efter finansnetto -8 23 39 -68 -107 -373 -89 -359 -431 -751
Årets resultat -8 23 39 -68 -107 -373 -89 -359 -431 -751
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 212 228 244 311 294 376 470 342 328
Omsättningstillgångar 730 725 1 085 1 033 1 239 1 434 1 722 1 767 2 281 2 786
Tillgångar 926 936 1 313 1 277 1 549 1 727 2 098 2 237 2 623 3 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 184 161 122 189 1 413 1 786 1 874 2 233 2 665
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 752 1 152 1 155 1 359 315 312 362 390 450
Skulder och eget kapital 926 936 1 313 1 277 1 549 1 727 2 098 2 237 2 623 3 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 0 96 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 - 0 52 118 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 042 0 0 0 0
Omsättning 60 150 85 60 67 78 87 649 471 854
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 471 854
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 214 376
Rörelseresultat, EBITDA 0 17 14 -44 -26 -298 -1 -266 -381 -702
Nettoomsättningförändring 0,00% -29,41% 41,67% -10,45% -14,10% -10,34% -86,59% 37,79% -44,85% -%
Du Pont-modellen -0,97% 2,46% 2,89% -5,32% -6,20% -21,66% -4,24% -16,00% -16,43% -24,12%
Vinstmarginal -15,00% 38,33% 44,71% -113,33% -143,28% -479,49% -102,30% -55,16% -91,51% -87,94%
Bruttovinstmarginal 58,33% -40,00% 92,94% 100,00% 100,00% -232,05% 100,00% -5,70% 13,80% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 188,33% -45,00% -78,82% -203,33% -179,10% 1 434,62% 1 620,69% 216,49% 401,49% 273,54%
Soliditet 19,01% 19,66% 12,26% 9,55% 12,20% 81,82% 85,13% 83,77% 85,13% 85,58%
Kassalikviditet 3 888,24% 83,91% 78,73% 73,51% 77,63% 396,83% 409,94% 365,75% 310,77% 320,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...