Visa allt om Harald Danielsson Bil & Byggsmide Aktiebolag
Visa allt om Harald Danielsson Bil & Byggsmide Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 * 2007-06 2006-06 2001-06 * 2000-06
Nettoomsättning 33 818 73 129 53 009 48 860 58 047 - 41 986 31 025 - 6 562
Övrig omsättning 485 1 186 442 276 3 475 - 553 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 974 2 820 377 2 381 1 234 - 2 934 3 507 - 282
Resultat efter finansnetto 227 65 -1 028 1 424 379 - 2 582 3 132 - 157
Årets resultat 146 -3 -1 088 1 022 245 - 1 836 2 228 - 119
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 * 2007-06 2006-06 2001-06 * 2000-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 28 222 28 726 29 288 23 584 24 522 - 10 745 7 900 - 3 637
Omsättningstillgångar 11 155 14 139 13 168 17 007 15 546 - 16 327 9 371 - 1 923
Tillgångar 39 377 42 864 42 456 40 591 40 068 - 27 072 17 271 - 5 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 640 7 494 7 497 8 585 7 564 - 7 286 5 655 - 607
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 - 43
Långfristiga skulder 22 679 30 475 29 882 23 971 25 289 - 9 242 7 035 - 2 081
Kortfristiga skulder 9 058 4 895 5 077 8 035 7 216 - 10 544 4 581 - 2 830
Skulder och eget kapital 39 377 42 864 42 456 40 591 40 068 - 27 072 17 271 - 5 561
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2001-06
2000-06
Löner till styrelse & VD 552 782 560 420 420 - 523 345 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 10 976 16 701 10 317 8 471 6 595 - 4 987 3 971 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 195 5 082 3 597 2 880 2 192 - 2 006 1 664 - 472
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Omsättning 34 303 74 315 53 451 49 136 61 522 - 42 539 31 025 - 6 562
Nyckeltal
Antal anställda 37 38 39 30 27 - 17 15 - 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 914 1 924 1 359 1 629 2 150 - 2 470 2 068 - 937
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 626 382 401 362 - 461 414 - 364
Rörelseresultat, EBITDA 3 012 4 419 1 539 3 454 2 197 - 3 724 4 291 - 556
Nettoomsättningförändring -53,76% 37,96% 8,49% -15,83% -% -% 35,33% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,09% 6,70% 0,95% 5,97% 3,33% -% 11,09% 20,44% -% 5,07%
Vinstmarginal 5,93% 3,93% 0,76% 4,96% 2,30% -% 7,15% 11,38% -% 4,30%
Bruttovinstmarginal 68,37% 45,23% 38,81% 44,75% 29,72% -% 44,67% 53,79% -% 60,24%
Rörelsekapital/omsättning 6,20% 12,64% 15,26% 18,36% 14,35% -% 13,77% 15,44% -% -13,82%
Soliditet 19,40% 17,48% 17,66% 21,15% 18,88% -% 26,91% 32,74% -% 10,92%
Kassalikviditet 61,96% 172,89% 160,27% 161,78% 153,05% -% 126,38% 179,79% -% 53,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-06: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2001-06: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 26 170 26 220 32 881 60 631 34 758 32 168 29 992 37 849 34 516 30 405
Övrig omsättning 101 88 412 61 55 31 3 314 307 101 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 969 1 104 534 375 112 2 451 3 254 4 872 2 637 3 280
Resultat efter finansnetto 1 791 1 588 345 121 51 2 413 3 258 4 882 2 585 3 175
Årets resultat 2 384 962 268 55 -13 1 767 2 817 1 372 1 858 2 775
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 386 5 702 4 536 4 265 4 377 2 935 3 986 3 015 3 204 2 718
Omsättningstillgångar 16 139 14 736 14 575 20 205 15 609 14 212 11 243 14 700 13 849 9 222
Tillgångar 21 526 20 439 19 111 24 470 19 987 17 148 15 229 17 715 17 052 11 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 452 10 069 9 107 8 839 8 784 8 797 7 841 7 112 7 634 5 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 669 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 256 6 916 2 453 4 404 4 363 2 677 2 970 3 041 1 937 1 915
Kortfristiga skulder 3 818 3 455 7 552 11 227 6 840 5 674 4 419 6 892 7 481 4 027
Skulder och eget kapital 21 526 20 439 19 111 24 470 19 987 17 148 15 229 17 715 17 052 11 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 630 - 552 782 560 420 420 420 523 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 356 8 712 10 976 16 701 10 317 8 337 5 734 4 902 4 930 3 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 040 2 804 3 195 5 082 3 597 2 833 1 944 1 878 1 989 1 664
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 894 223
Omsättning 26 271 26 308 33 293 60 692 34 813 32 199 33 306 38 156 34 617 30 405
Nyckeltal
Antal anställda 30 30 37 38 39 29 24 20 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 872 874 889 1 596 891 1 109 1 250 1 892 2 030 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 390 382 626 381 408 360 387 456 414
Rörelseresultat, EBITDA 2 502 1 703 970 1 001 562 2 808 3 678 5 358 3 151 3 756
Nettoomsättningförändring -0,19% -20,26% -45,77% 74,44% 8,05% 7,26% -20,76% 9,66% 13,52% -%
Du Pont-modellen 9,49% 9,84% 2,95% 1,75% 0,69% 14,49% 22,00% 28,26% 15,75% 27,66%
Vinstmarginal 7,80% 7,67% 1,72% 0,71% 0,39% 7,73% 11,17% 13,23% 7,78% 10,86%
Bruttovinstmarginal 70,92% 66,43% 68,65% 57,56% 58,85% 66,19% 54,95% 62,74% 53,49% 52,68%
Rörelsekapital/omsättning 47,08% 43,02% 21,36% 14,81% 25,23% 26,54% 22,75% 20,63% 18,45% 17,09%
Soliditet 57,85% 49,26% 47,65% 36,12% 43,95% 51,30% 51,49% 42,87% 44,77% 50,24%
Kassalikviditet 285,20% 283,65% 119,60% 130,42% 169,91% 193,60% 200,05% 173,22% 163,95% 200,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...