allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201212 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 26 170 26 220 32 881  
  Övrig omsättning (TKR) 101 88 412  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 969 1 104 534  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 1 791 1 588 345  
  Årets resultat (TKR) 2 384 962 268  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 5 386 5 702 4 536  
  Omsättningstillgångar (TKR) 16 139 14 736 14 575  
  Tillgångar (TKR) 21 526 20 439 19 111  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 12 452 10 069 9 107  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 5 256 6 916 2 453  
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 818 3 455 7 552  
  Skulder och eget kapital (TKR) 21 526 20 439 19 111  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 630           552  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 8 356 8 712 10 976  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 3 040 2 804 3 195  
  Utdelning till aktieägare 3 000 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 30 30 37  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 872 874 889  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 407 390 382  
  Nettoomsättningförändring -0,19 % -20,26 % -45,77 %  
  Vinstmarginal 7,80 % 7,67 % 1,72 %  
  Bruttovinstmarginal 70,92 % 66,43 % 68,65 %  
  Soliditet 57,85 % 49,26 % 47,65 %  
  Kassalikviditet 285,20 % 283,65 % 119,60 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2001   2000  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201212 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2013-122012-122011-06 
  Nettoomsättning (TKR) 33 818 73 129 53 009  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 974 2 820 377  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 227 65 -1 028  
  Årets resultat (TKR) 146 -3 -1 088  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 28 222 28 726 29 288  
  Omsättningstillgångar (TKR) 11 155 14 139 13 168  
  Tillgångar (TKR) 39 377 42 864 42 456  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 7 640 7 494 7 497  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 22 679 30 475 29 882  
  Kortfristiga skulder (TKR) 9 058 4 895 5 077  
  Skulder och eget kapital (TKR) 39 377 42 864 42 456  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-06 
  Löner till styrelse & VD 552 782 560  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 10 976 16 701 10 317  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 3 195 5 082 3 597  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2013-122012-122011-06 
  Antal anställda 37 38 39  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 914 1 924 1 359  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 382 626 382  
  Nettoomsättningförändring -53,76 % 37,96 % 8,49 %  
  Vinstmarginal 5,93 % 3,93 % 0,76 %  
  Bruttovinstmarginal 68,37 % 45,23 % 38,81 %  
  Soliditet 19,40 % 17,48 % 17,66 %  
  Kassalikviditet 61,96 % 172,89 % 160,27 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X