Visa allt om Slutplattan EMIVO 98932 AB
Visa allt om Slutplattan EMIVO 98932 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 109 146 371 495 684 882
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -106 -79 -69 42 7 176 225 -94 172
Resultat efter finansnetto 8 92 -12 -53 64 20 156 247 -64 196
Årets resultat 8 92 -12 -33 28 10 135 210 -24 140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 107 465 690 678 700 697 890 1 060 1 108
Omsättningstillgångar 240 273 173 359 637 968 1 050 932 643 741
Tillgångar 240 381 638 1 049 1 316 1 668 1 747 1 822 1 703 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 376 433 1 045 1 278 1 451 1 441 1 506 1 296 1 420
Obeskattade reserver 0 0 0 0 20 0 0 48 98 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75
Kortfristiga skulder 6 5 204 4 17 217 306 194 234 216
Skulder och eget kapital 240 381 638 1 049 1 316 1 668 1 747 1 822 1 703 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 5 303 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 52 - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 5 - - 0 - 0 54 272 254
Utdelning till aktieägare 100 150 150 600 200 200 0 200 0 100
Omsättning 0 0 0 0 109 146 371 495 684 882
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 2 0 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 146 371 495 342 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 62 - 1 - 8 20 78 302 269
Rörelseresultat, EBITDA -41 -106 -79 -69 42 15 183 239 -87 182
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -25,34% -60,65% -25,05% -27,63% -22,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 4,94% 1,20% 11,10% 14,16% -3,52% 10,87%
Vinstmarginal -% -% -% -% 59,63% 13,70% 52,29% 52,12% -8,77% 22,79%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 568,81% 514,38% 200,54% 149,09% 59,80% 59,52%
Soliditet 97,08% 98,69% 67,87% 99,62% 98,23% 86,99% 82,48% 84,55% 80,24% 82,17%
Kassalikviditet 4 000,00% 5 460,00% 84,80% 8 975,00% 3 747,06% 446,08% 343,14% 480,41% 274,79% 343,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...