Visa allt om Anders Albért Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 900 1 249 987 1 243 1 077 820 1 035 879 1 057 1 288
Övrig omsättning - 51 - 106 - - 90 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 343 392 249 121 41 171 13 135 128
Resultat efter finansnetto 85 345 402 252 121 1 173 18 135 127
Årets resultat 83 194 239 123 81 68 81 22 101 72
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 567 700 537 602 678 470 841 451 746 816
Omsättningstillgångar 753 705 636 653 342 311 186 491 375 283
Tillgångar 1 321 1 405 1 173 1 255 1 020 781 1 027 942 1 121 1 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 784 590 476 353 272 204 213 336 385
Obeskattade reserver 377 400 317 254 182 182 282 242 263 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 113 155 84 148 255 282 236 224 151
Kortfristiga skulder 20 108 111 441 338 72 258 251 297 281
Skulder och eget kapital 1 321 1 405 1 173 1 255 1 020 781 1 027 942 1 121 1 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 523 268 405 358 416 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 210 - 140 128 134 150
Löner till övriga anställda 437 528 248 640 18 85 87 84 77 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 280 - - - - - -
Sociala kostnader 239 259 174 299 252 193 237 228 236 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 125 0 0 0 90 145 150
Omsättning 900 1 300 987 1 349 1 077 820 1 125 879 1 057 1 288
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 450 625 494 622 539 410 518 440 529 644
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 404 224 479 417 305 380 362 380 492
Rörelseresultat, EBITDA 167 425 464 321 200 122 252 82 207 201
Nettoomsättningförändring -27,94% 26,55% -20,60% 15,41% 31,34% -20,77% 17,75% -16,84% -17,93% -%
Du Pont-modellen 6,43% 24,56% 34,27% 20,08% 11,86% 5,38% 17,04% 2,02% 12,04% 11,65%
Vinstmarginal 9,44% 27,62% 40,73% 20,27% 11,23% 5,12% 16,91% 2,16% 12,77% 9,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,44% 47,80% 53,19% 17,06% 0,37% 29,15% -6,96% 27,30% 7,38% 0,16%
Soliditet 87,89% 78,01% 70,22% 52,84% 47,76% 52,00% 39,63% 41,11% 46,87% 53,51%
Kassalikviditet 3 765,00% 652,78% 572,97% 148,07% 101,18% 431,94% 72,09% 195,62% 126,26% 100,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...