Visa allt om Anders Albért Aktiebolag
Visa allt om Anders Albért Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 134 900 1 249 987 1 243 1 077 820 1 035 879 1 057
Övrig omsättning - - 51 - 106 - - 90 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 85 343 392 249 121 41 171 13 135
Resultat efter finansnetto -9 85 345 402 252 121 1 173 18 135
Årets resultat 133 83 194 239 123 81 68 81 22 101
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 494 567 700 537 602 678 470 841 451 746
Omsättningstillgångar 725 753 705 636 653 342 311 186 491 375
Tillgångar 1 219 1 321 1 405 1 173 1 255 1 020 781 1 027 942 1 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 867 784 590 476 353 272 204 213 336
Obeskattade reserver 198 377 400 317 254 182 182 282 242 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 57 113 155 84 148 255 282 236 224
Kortfristiga skulder 0 20 108 111 441 338 72 258 251 297
Skulder och eget kapital 1 219 1 321 1 405 1 173 1 255 1 020 781 1 027 942 1 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 523 268 405 358 416
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 210 - 140 128 134
Löner till övriga anställda 18 437 528 248 640 18 85 87 84 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 280 - - - - -
Sociala kostnader 4 239 259 174 299 252 193 237 228 236
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 125 0 0 0 90 145
Omsättning 134 900 1 300 987 1 349 1 077 820 1 125 879 1 057
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 450 625 494 622 539 410 518 440 529
Personalkostnader per anställd (tkr) - 349 404 224 479 417 305 380 362 380
Rörelseresultat, EBITDA 73 167 425 464 321 200 122 252 82 207
Nettoomsättningförändring -85,11% -27,94% 26,55% -20,60% 15,41% 31,34% -20,77% 17,75% -16,84% -%
Du Pont-modellen -0,66% 6,43% 24,56% 34,27% 20,08% 11,86% 5,38% 17,04% 2,02% 12,04%
Vinstmarginal -5,97% 9,44% 27,62% 40,73% 20,27% 11,23% 5,12% 16,91% 2,16% 12,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 541,04% 81,44% 47,80% 53,19% 17,06% 0,37% 29,15% -6,96% 27,30% 7,38%
Soliditet 94,62% 87,89% 78,01% 70,22% 52,84% 47,76% 52,00% 39,63% 41,11% 46,87%
Kassalikviditet -% 3 765,00% 652,78% 572,97% 148,07% 101,18% 431,94% 72,09% 195,62% 126,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...