Visa allt om Grattes i Smedby Aktiebolag
Visa allt om Grattes i Smedby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 * 2014-08 * 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning - - - - 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - - 0 -32 -8 -6 -9 -12
Resultat efter finansnetto - - - - 0 -32 -2 17 2 -13
Årets resultat - - - - 0 -32 -2 17 2 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 * 2014-08 * 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - - - - 20 20 55 239 819 822
Tillgångar - - - - 20 20 55 239 819 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 19 19 51 213 796 794
Obeskattade reserver - - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - - 1 1 3 26 23 28
Skulder och eget kapital - - - - 20 20 55 239 819 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - 0 0 0 -32 -8 -6 -9 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% 95,00% 95,00% 92,73% 89,12% 97,19% 96,59%
Kassalikviditet -% -% -% -% 2 000,00% 2 000,00% 1 833,33% 919,23% 3 560,87% 2 935,71%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-08: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...