Visa allt om Åstorps Gård Aktiebolag
Visa allt om Åstorps Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 646 3 568 2 952 3 237 2 659 2 878 3 298 3 248 2 601 2 557
Övrig omsättning 392 202 15 157 107 13 10 80 143 49
Rörelseresultat (EBIT) 245 404 -99 178 83 -127 -226 385 103 143
Resultat efter finansnetto 186 363 -170 148 24 -217 -306 347 27 240
Årets resultat 133 22 8 0 0 1 0 97 7 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 983 3 745 2 439 2 855 2 401 2 699 2 926 2 708 2 776 2 534
Omsättningstillgångar 3 574 3 424 3 037 3 250 2 922 2 903 3 117 3 160 2 941 3 111
Tillgångar 8 557 7 169 5 476 6 106 5 322 5 602 6 044 5 868 5 717 5 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 111 2 128 2 106 2 098 2 098 2 098 2 097 2 187 2 090 2 183
Obeskattade reserver 1 448 1 427 1 086 1 263 1 118 1 096 1 317 1 624 1 400 1 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 503 2 840 1 801 1 988 1 587 1 799 2 023 1 379 1 565 1 551
Kortfristiga skulder 1 496 774 483 756 519 609 607 678 662 510
Skulder och eget kapital 8 557 7 169 5 476 6 106 5 322 5 602 6 044 5 868 5 717 5 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 285 251 368 303 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 75 - 0
Löner till övriga anställda 643 636 576 643 569 326 394 341 311 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 273 255 252 263 238 243 245 281 248 234
Utdelning till aktieägare 1 000 150 0 0 0 0 0 90 0 100
Omsättning 4 038 3 770 2 967 3 394 2 766 2 891 3 308 3 328 2 744 2 606
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 823 1 784 1 476 1 619 1 330 1 439 1 649 1 624 1 301 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 453 420 464 416 432 452 503 435 434
Rörelseresultat, EBITDA 733 724 350 542 544 361 206 770 467 439
Nettoomsättningförändring 2,19% 20,87% -8,80% 21,74% -7,61% -12,73% 1,54% 24,88% 1,72% -%
Du Pont-modellen 3,26% 6,21% -1,46% 3,62% 2,29% -1,93% -3,41% 7,58% 3,03% 5,93%
Vinstmarginal 7,65% 12,47% -2,71% 6,83% 4,59% -3,75% -6,25% 13,70% 6,65% 13,10%
Bruttovinstmarginal 72,96% 72,06% 79,51% 79,18% 91,39% 83,53% 74,20% 84,45% 88,62% 80,17%
Rörelsekapital/omsättning 56,99% 74,27% 86,52% 77,05% 90,37% 79,71% 76,11% 76,42% 87,62% 101,72%
Soliditet 37,87% 45,21% 53,93% 49,60% 54,90% 51,87% 50,75% 57,20% 54,19% 56,53%
Kassalikviditet 124,60% 250,00% 299,17% 219,44% 256,65% 261,41% 317,46% 273,89% 280,06% 438,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...