Visa allt om MAY'S SHOP I LINKÖPING Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 670 3 945 4 064 3 671 3 907 4 126 3 997 4 233 3 931 3 613
Övrig omsättning - 24 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 -59 -343 80 71 71 66 31 238 173
Resultat efter finansnetto -17 -138 -403 34 11 10 5 -12 186 112
Årets resultat -17 -138 -394 17 7 9 5 -12 186 112
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 8 9 21 32
Omsättningstillgångar 1 579 1 552 1 643 1 784 1 858 1 789 1 842 1 647 1 493 1 417
Tillgångar 1 584 1 557 1 647 1 789 1 863 1 794 1 850 1 656 1 514 1 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 116 115 508 491 484 475 470 482 310
Obeskattade reserver 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 258 610 685 677 755 775 782 516 460 519
Kortfristiga skulder 1 052 832 848 595 617 535 593 670 572 621
Skulder och eget kapital 1 584 1 557 1 647 1 789 1 863 1 794 1 850 1 656 1 514 1 450
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 166 50 0 59
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 817 828 843 762 733 668 601 568 496 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 317 320 307 1 073 348 298 347 305 257 283
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Omsättning 3 670 3 969 4 064 3 671 3 907 4 126 3 997 4 233 3 931 3 613
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 223 1 315 1 355 1 224 1 302 1 375 1 332 1 411 1 310 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 385 383 342 366 323 371 308 251 292
Rörelseresultat, EBITDA 58 -59 -343 80 71 74 67 43 250 185
Nettoomsättningförändring -6,97% -2,93% 10,71% -6,04% -5,31% 3,23% -5,58% 7,68% 8,80% -%
Du Pont-modellen 3,79% -3,73% -20,83% 4,47% 3,81% 3,96% 3,57% 1,87% 15,72% 11,93%
Vinstmarginal 1,63% -1,47% -8,44% 2,18% 1,82% 1,72% 1,65% 0,73% 6,05% 4,79%
Bruttovinstmarginal 54,52% 46,74% 40,38% 49,06% 48,22% 42,32% 37,60% 31,66% 33,66% 37,23%
Rörelsekapital/omsättning 14,36% 18,25% 19,56% 32,39% 31,76% 30,39% 31,25% 23,08% 23,43% 22,03%
Soliditet 17,23% 7,45% 6,98% 28,77% 26,36% 26,98% 25,68% 28,38% 31,84% 21,38%
Kassalikviditet 9,03% 4,45% 5,66% 16,64% 11,02% 11,59% 8,09% 8,66% 9,97% 9,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...