Visa allt om Smedsbo Gård Aktiebolag
Visa allt om Smedsbo Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 651 2 174 2 208 2 077 787 579 807 413 863 882
Övrig omsättning 386 164 252 267 348 273 193 593 440 440
Rörelseresultat (EBIT) 124 -14 108 16 -27 -173 -135 167 -61 -150
Resultat efter finansnetto 71 -78 -94 -97 -82 -196 -156 143 -63 -160
Årets resultat 71 -78 -94 -97 -82 -125 87 102 7 15
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 1 190 1 476 1 769 868 1 022 1 044 1 239 697 684
Omsättningstillgångar 760 863 1 060 902 1 030 1 023 926 806 633 912
Tillgångar 2 136 2 053 2 536 2 670 1 898 2 046 1 969 2 044 1 330 1 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 401 331 409 502 599 681 806 720 618 611
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 70 347 347 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 359 1 172 1 582 1 766 986 1 090 454 536 190 252
Kortfristiga skulder 376 550 545 402 313 274 639 442 174 312
Skulder och eget kapital 2 136 2 053 2 536 2 670 1 898 2 046 1 969 2 044 1 330 1 597
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 69 72 46 56 28 106 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 212 308 79 122 36 112 76 200 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 51 80 17 32 27 57 22 100 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 037 2 338 2 460 2 344 1 135 852 1 000 1 006 1 303 1 322
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 651 2 174 1 104 1 039 394 290 404 207 432 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 80 266 195 85 113 56 110 65 203 155
Rörelseresultat, EBITDA 488 272 403 313 131 -34 63 311 60 -70
Nettoomsättningförändring -24,06% -1,54% 6,31% 163,91% 35,92% -28,25% 95,40% -52,14% -2,15% -%
Du Pont-modellen 5,81% -0,68% 4,38% 0,79% -1,21% -8,31% -6,40% 8,37% -3,53% -9,33%
Vinstmarginal 7,51% -0,64% 5,03% 1,01% -2,92% -29,36% -15,61% 41,40% -5,45% -16,89%
Bruttovinstmarginal 35,31% 37,03% 41,26% 54,98% 88,18% 66,32% 86,49% 100,00% 75,09% 82,20%
Rörelsekapital/omsättning 23,26% 14,40% 23,32% 24,07% 91,11% 129,36% 35,56% 88,14% 53,19% 68,03%
Soliditet 18,77% 16,12% 16,13% 18,80% 31,56% 33,28% 43,49% 47,45% 65,25% 57,28%
Kassalikviditet 83,51% 73,09% 97,06% 120,90% 40,58% 60,22% 10,49% 11,76% 49,43% 55,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...