Visa allt om Emperi Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 427 6 247 7 033 5 701 6 733 6 467 8 064 7 253 7 421 7 091
Övrig omsättning - - 8 - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 236 402 299 -285 -55 307 491 182 339 703
Resultat efter finansnetto 240 407 306 -255 602 386 610 25 364 818
Årets resultat 185 331 281 -255 581 265 456 -66 293 597
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 400 2 202 2 225 1 420 2 197 2 715 2 587 2 437 1 295
Omsättningstillgångar 1 629 1 869 2 025 1 938 3 167 2 655 2 532 1 393 1 340 2 812
Tillgångar 1 629 4 269 4 226 4 163 4 587 4 852 5 247 3 980 3 777 4 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 3 806 3 600 3 443 3 999 3 543 3 278 2 942 3 158 3 015
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 80 76 62 712 630 431 0 0
Långfristiga skulder 16 8 0 0 0 0 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 307 456 547 643 526 597 1 336 607 619 992
Skulder och eget kapital 1 629 4 269 4 226 4 163 4 587 4 852 5 247 3 980 3 777 4 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 445 427 411 426 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 855 828 833 799 756 284 453 511 451 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 457 553 584 533 454 445 503 524 492 421
Utdelning till aktieägare 0 300 125 125 300 125 0 120 150 150
Omsättning 6 427 6 247 7 041 5 701 6 733 6 467 8 064 7 253 7 421 7 098
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 214 3 124 3 517 2 851 3 367 3 234 2 688 2 418 2 474 2 364
Personalkostnader per anställd (tkr) 660 669 750 691 654 635 494 515 492 477
Rörelseresultat, EBITDA 239 429 326 -258 -23 338 581 273 437 763
Nettoomsättningförändring 2,88% -11,18% 23,36% -15,33% 4,11% -19,80% 11,18% -2,26% 4,65% -%
Du Pont-modellen 14,73% 9,63% 7,31% -5,81% 13,12% 10,10% 11,68% 5,20% 10,91% 19,92%
Vinstmarginal 3,73% 6,58% 4,39% -4,24% 8,94% 7,58% 7,60% 2,85% 5,55% 11,54%
Bruttovinstmarginal 38,73% 46,23% 42,16% 40,41% 37,81% 44,46% 38,10% 42,92% 42,85% 46,98%
Rörelsekapital/omsättning 5,01% 22,62% 21,02% 22,72% 39,22% 31,82% 14,83% 10,84% 9,72% 25,67%
Soliditet 18,78% 89,15% 85,19% 82,70% 87,18% 73,02% 62,47% 73,92% 83,61% 75,16%
Kassalikviditet 114,69% 370,61% 340,95% 272,78% 565,59% 419,10% 173,73% 156,01% 178,19% 269,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...