Visa allt om Alphard Aktiebolag
Visa allt om Alphard Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 695 1 518 2 167 703 4 729 9 987 11 875 1 578 2 270 320
Övrig omsättning - - - - - - - - 240 75
Rörelseresultat (EBIT) -255 -5 -119 -39 -386 603 807 -588 -16 89
Resultat efter finansnetto -255 18 -119 -41 -24 433 854 -471 168 145
Årets resultat -255 1 -7 349 -24 319 830 -471 848 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 306 306 222 222 222 222 222 222 222
Omsättningstillgångar 765 1 170 1 319 1 712 1 682 1 971 2 189 1 617 1 918 574
Tillgångar 1 071 1 476 1 625 1 934 1 904 2 193 2 411 1 839 2 140 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 071 1 476 1 625 1 933 1 844 2 055 1 926 1 366 1 580 582
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 410 320 500 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 1 60 138 74 153 60 214
Skulder och eget kapital 1 071 1 476 1 625 1 934 1 904 2 193 2 411 1 839 2 140 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 140 128 190 270 60 0
Omsättning 1 695 1 518 2 167 703 4 729 9 987 11 875 1 578 2 510 395
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -255 -5 -119 -39 -386 603 807 -588 -16 89
Nettoomsättningförändring 11,66% -29,95% 208,25% -85,13% -52,65% -15,90% 652,53% -30,48% 609,38% -%
Du Pont-modellen -23,81% 1,22% -7,32% -2,02% -1,31% 19,74% 35,59% -25,67% 7,85% 18,22%
Vinstmarginal -15,04% 1,19% -5,49% -5,55% -0,53% 4,34% 7,23% -29,91% 7,40% 45,31%
Bruttovinstmarginal -14,10% 0,53% -4,98% -4,13% -7,89% 100,00% 6,95% -36,31% -10,48% 7,50%
Rörelsekapital/omsättning 45,13% 77,08% 60,87% 243,39% 34,30% 18,35% 17,81% 92,78% 81,85% 112,50%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 96,85% 93,71% 79,88% 74,28% 73,83% 73,12%
Kassalikviditet -% -% -% 171 200,00% 2 803,33% 1 428,26% 2 958,11% 1 056,86% 3 196,67% 268,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...