Visa allt om Yngvarson Redovisning Aktiebolag
Visa allt om Yngvarson Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 * 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning - 183 159 187 654 647 1 104 709 692 600
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 1 -12 12 86 47 472 125 163 38
Resultat efter finansnetto - 1 -12 12 85 47 472 123 164 37
Årets resultat - 1 3 7 55 35 342 88 117 27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 * 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 3 5 13
Omsättningstillgångar - 384 474 610 757 850 916 493 408 310
Tillgångar - 384 474 610 757 850 916 496 413 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 354 453 550 593 588 603 336 248 211
Obeskattade reserver - 5 5 20 17 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 25 16 40 146 261 313 160 165 111
Skulder och eget kapital - 384 474 610 757 850 916 496 413 323
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 60 55 62 320 331 361 365 250 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 73 65 62 127 142 110 86 114 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 6 6 33 32 37 39 42 66
Utdelning till aktieägare - 100 100 100 50 50 50 75 0 80
Omsättning - 183 159 187 654 647 1 104 709 692 600
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 92 80 94 327 324 552 355 346 300
Personalkostnader per anställd (tkr) - 76 70 70 239 269 268 256 218 228
Rörelseresultat, EBITDA - 1 -12 12 86 47 475 125 171 43
Nettoomsättningförändring -% 15,09% -14,97% -71,41% 1,08% -41,39% 55,71% 2,46% 15,33% -%
Du Pont-modellen -% 0,26% -2,53% 1,97% 11,36% 5,53% 51,53% 25,40% 39,71% 11,76%
Vinstmarginal -% 0,55% -7,55% 6,42% 13,15% 7,26% 42,75% 17,77% 23,70% 6,33%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 196,17% 288,05% 304,81% 93,43% 91,04% 54,62% 46,97% 35,12% 33,17%
Soliditet -% 93,20% 96,39% 92,58% 79,99% 69,18% 65,83% 67,74% 60,05% 65,33%
Kassalikviditet -% 1 536,00% 2 962,50% 1 525,00% 518,49% 325,67% 292,65% 308,12% 247,27% 279,28%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...