Visa allt om S.E.G. Mekanik Aktiebolag
Visa allt om S.E.G. Mekanik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 225 420 700 414 230 540 760 1 574 210 304
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 274 572 299 -9 207 495 1 349 -1 0
Resultat efter finansnetto 71 273 574 301 -8 203 495 1 348 0 0
Årets resultat 55 213 448 224 -8 148 365 970 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0
Omsättningstillgångar 506 1 012 974 976 1 311 1 284 1 339 1 675 11 177
Tillgångar 506 1 012 974 976 1 311 1 284 1 339 1 675 184 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 440 567 859 635 643 495 1 080 110 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 169 432 267 116 676 641 844 595 74 67
Skulder och eget kapital 506 1 012 974 976 1 311 1 284 1 339 1 675 184 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 159 340 0 0 0 0 950 0 0
Omsättning 225 420 700 414 230 540 760 1 574 210 304
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 71 274 572 299 -9 207 495 1 349 -1 0
Nettoomsättningförändring -46,43% -40,00% 69,08% 80,00% -57,41% -28,95% -51,72% 649,52% -30,92% -%
Du Pont-modellen 14,03% 27,08% 58,93% 30,84% -0,61% 16,20% 36,97% 80,54% 0,00% 0,00%
Vinstmarginal 31,56% 65,24% 82,00% 72,71% -3,48% 38,52% 65,13% 85,71% 0,00% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 149,78% 138,10% 101,00% 207,73% 276,09% 119,07% 65,13% 68,61% -30,00% 36,18%
Soliditet 66,40% 43,48% 58,21% 88,01% 48,44% 50,08% 36,97% 64,48% 59,78% 62,15%
Kassalikviditet 299,41% 234,26% 364,79% 841,38% 193,93% 200,31% 158,65% 281,51% 14,86% 264,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...