Visa allt om SVENLJUNGA TM-LICENSSVETS Aktiebolag
Visa allt om SVENLJUNGA TM-LICENSSVETS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 279 2 685 2 299 4 365 3 368 2 829 4 991 6 050 3 643 3 168
Övrig omsättning 70 - 20 4 - 114 - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 195 18 -228 390 15 -611 562 549 500 434
Resultat efter finansnetto 195 20 -224 395 16 -609 582 559 501 432
Årets resultat 190 20 -194 403 45 -394 477 402 233 281
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 121 135 203 276 351 568 308 256 179
Omsättningstillgångar 897 1 011 958 1 388 1 489 1 088 1 760 2 505 1 807 1 289
Tillgångar 981 1 132 1 092 1 591 1 765 1 439 2 328 2 814 2 063 1 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 818 878 1 172 889 969 1 363 1 286 1 004 836
Obeskattade reserver 0 0 0 30 64 94 309 330 404 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 314 214 389 811 376 656 1 197 655 359
Skulder och eget kapital 981 1 132 1 092 1 591 1 765 1 439 2 328 2 814 2 063 1 468
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 607 583 456 597 327 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 363 1 062 1 139 1 152 376 729 1 143 1 272 580 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 215 492 471 506 454 709 752 933 610 473
Utdelning till aktieägare 600 80 0 100 120 0 0 400 120 65
Omsättning 1 349 2 685 2 319 4 369 3 368 2 943 4 991 6 062 3 643 3 168
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 3 4 6 7 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 640 895 575 1 091 1 123 707 832 864 520 1 056
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 554 401 384 485 514 428 435 239 431
Rörelseresultat, EBITDA 207 61 -160 463 91 -532 651 605 529 464
Nettoomsättningförändring -52,36% 16,79% -47,33% 29,60% 19,05% -43,32% -17,50% 66,07% 14,99% -%
Du Pont-modellen 19,98% 1,77% -20,42% 24,89% 0,91% -42,18% 25,17% 19,94% 24,29% 29,56%
Vinstmarginal 15,32% 0,74% -9,70% 9,07% 0,48% -21,46% 11,74% 9,27% 13,75% 13,70%
Bruttovinstmarginal 89,29% 84,95% 83,56% 58,37% 59,98% 67,16% 79,62% 74,56% 74,28% 74,84%
Rörelsekapital/omsättning 65,91% 25,96% 32,36% 22,89% 20,13% 25,17% 22,12% 21,62% 31,62% 29,36%
Soliditet 94,60% 72,26% 80,40% 75,05% 53,04% 72,15% 68,10% 54,14% 62,77% 70,34%
Kassalikviditet 1 661,11% 321,97% 447,66% 356,81% 183,60% 289,36% 268,29% 209,27% 275,88% 359,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...