Visa allt om Hans Bergendorff Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 4 5 569 5 228 4 942 4 496
Övrig omsättning - - - - - 16 1 077 - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -34 -56 -37 -55 -97 1 149 47 241 -46
Resultat efter finansnetto -29 10 -39 -17 -28 -89 1 167 -415 83 6
Årets resultat -29 10 -39 -17 -28 -89 863 -304 36 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 568 1 727 2 181 2 256 2 381 2 456 2 303 1 947 2 420 2 538
Omsättningstillgångar 50 239 129 94 315 331 1 859 1 015 939 818
Tillgångar 1 617 1 967 2 310 2 351 2 696 2 787 4 163 2 963 3 360 3 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 609 1 957 2 302 2 342 2 459 2 487 3 126 2 263 2 659 2 712
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 177 207
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 9 8 9 238 300 1 037 700 524 437
Skulder och eget kapital 1 617 1 967 2 310 2 351 2 696 2 787 4 163 2 963 3 360 3 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 4 298 241 241 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 68 820 808 636 637
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 24 368 458 330 385
Utdelning till aktieägare 180 320 355 0 100 0 0 0 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 20 6 646 5 228 4 998 4 496
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 4 1 392 1 307 1 236 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 375 380 303 317
Rörelseresultat, EBITDA -36 -34 -56 -37 -55 -97 1 153 68 267 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% 6,52% 5,79% 9,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -3,05% 28,08% 2,33% 7,68% 0,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -2 125,00% 20,99% 1,32% 5,22% 0,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 60,23% 53,44% 53,12% 53,47%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 775,00% 14,76% 6,03% 8,40% 8,47%
Soliditet 99,51% 99,49% 99,65% 99,62% 91,21% 89,24% 75,09% 76,38% 82,93% 85,23%
Kassalikviditet 625,00% 2 655,56% 1 612,50% 1 044,44% 132,35% 110,33% 153,33% 54,71% 79,58% 95,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...