Visa allt om Kalvalyckans Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 549 854 661 960 1 006 923 1 704 2 108 1 750 1 920
Övrig omsättning 394 13 57 - 108 23 -435 30 3 4
Rörelseresultat (EBIT) 205 -109 -474 -275 75 -283 195 271 207 219
Resultat efter finansnetto 202 -112 -480 -281 69 -209 188 222 236 194
Årets resultat 202 -112 -480 -74 4 86 4 79 124 81
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 588 429 489 569 690 762 860 891 832 814
Omsättningstillgångar 199 167 290 772 786 753 903 922 710 835
Tillgångar 787 597 779 1 342 1 476 1 514 1 763 1 813 1 542 1 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 628 426 538 1 019 1 093 1 201 1 115 1 111 1 032 958
Obeskattade reserver 0 0 0 0 206 143 442 286 192 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 106 204 228 135 103 70 114 138 438
Kortfristiga skulder 64 64 37 95 42 67 135 302 180 141
Skulder och eget kapital 787 597 779 1 342 1 476 1 514 1 763 1 813 1 542 1 650
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 192 160 224 180 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 32 - 0
Löner till övriga anställda 192 192 176 176 160 0 84 224 192 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 72 76 67 63 58 80 81 139 129 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 112 0 0 0 50
Omsättning 943 867 718 960 1 114 946 1 269 2 138 1 753 1 924
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 549 854 661 960 1 006 923 852 1 054 875 960
Personalkostnader per anställd (tkr) 264 268 243 248 227 279 167 298 261 191
Rörelseresultat, EBITDA 244 -49 -327 -124 210 -151 318 326 267 404
Nettoomsättningförändring -35,71% 29,20% -31,15% -4,57% 8,99% -45,83% -19,17% 20,46% -8,85% -%
Du Pont-modellen 26,05% -18,26% -60,72% -20,27% 5,28% -13,14% 11,34% 15,61% 16,54% 13,52%
Vinstmarginal 37,34% -12,76% -71,56% -28,33% 7,75% -21,56% 11,74% 13,43% 14,57% 11,61%
Bruttovinstmarginal 68,67% 76,23% 65,36% 51,98% 60,64% 58,50% 66,43% 65,94% 66,34% 62,66%
Rörelsekapital/omsättning 24,59% 12,06% 38,28% 70,52% 73,96% 74,32% 45,07% 29,41% 30,29% 36,15%
Soliditet 79,80% 71,36% 69,06% 75,93% 84,34% 86,29% 81,30% 72,64% 75,89% 62,95%
Kassalikviditet 303,12% 243,75% 78,38% 115,79% 216,67% 100,00% 147,41% 183,77% 148,89% 294,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...