Visa allt om Kalvalyckans Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Kalvalyckans Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 961 549 854 661 960 1 006 923 1 704 2 108 1 750
Övrig omsättning 71 394 13 57 - 108 23 -435 30 3
Rörelseresultat (EBIT) 164 205 -109 -474 -275 75 -283 195 271 207
Resultat efter finansnetto 171 202 -112 -480 -281 69 -209 188 222 236
Årets resultat 171 202 -112 -480 -74 4 86 4 79 124
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 557 588 429 489 569 690 762 860 891 832
Omsättningstillgångar 445 199 167 290 772 786 753 903 922 710
Tillgångar 1 002 787 597 779 1 342 1 476 1 514 1 763 1 813 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 628 426 538 1 019 1 093 1 201 1 115 1 111 1 032
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 206 143 442 286 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 95 106 204 228 135 103 70 114 138
Kortfristiga skulder 198 64 64 37 95 42 67 135 302 180
Skulder och eget kapital 1 002 787 597 779 1 342 1 476 1 514 1 763 1 813 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 192 160 224 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 32 -
Löner till övriga anställda 192 192 192 176 176 160 0 84 224 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 76 72 76 67 63 58 80 81 139 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0
Omsättning 1 032 943 867 718 960 1 114 946 1 269 2 138 1 753
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 961 549 854 661 960 1 006 923 852 1 054 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 268 264 268 243 248 227 279 167 298 261
Rörelseresultat, EBITDA 205 244 -49 -327 -124 210 -151 318 326 267
Nettoomsättningförändring 75,05% -35,71% 29,20% -31,15% -4,57% 8,99% -45,83% -19,17% 20,46% -%
Du Pont-modellen 17,37% 26,05% -18,26% -60,72% -20,27% 5,28% -13,14% 11,34% 15,61% 16,54%
Vinstmarginal 18,11% 37,34% -12,76% -71,56% -28,33% 7,75% -21,56% 11,74% 13,43% 14,57%
Bruttovinstmarginal 72,94% 68,67% 76,23% 65,36% 51,98% 60,64% 58,50% 66,43% 65,94% 66,34%
Rörelsekapital/omsättning 25,70% 24,59% 12,06% 38,28% 70,52% 73,96% 74,32% 45,07% 29,41% 30,29%
Soliditet 79,84% 79,80% 71,36% 69,06% 75,93% 84,34% 86,29% 81,30% 72,64% 75,89%
Kassalikviditet 222,22% 303,12% 243,75% 78,38% 115,79% 216,67% 100,00% 147,41% 183,77% 148,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...