Visa allt om Westkustens Frukt Aktiebolag
Visa allt om Westkustens Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 463 653 495 502 627 639 594 6
Övrig omsättning - - - - - - - - - 33
Rörelseresultat (EBIT) -78 -249 -12 -15 -59 -143 -9 -72 -61 -54
Resultat efter finansnetto -78 -249 -7 -15 -59 -143 -9 -71 -59 -54
Årets resultat -78 -249 -7 -15 -59 -143 -9 -71 -59 -54
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 17 26 44 68 92 115 139 180 212
Omsättningstillgångar 380 452 722 685 626 568 685 731 679 678
Tillgångar 391 469 748 729 694 660 800 870 859 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 100 141 148 163 222 365 394 465 523
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 289 369 607 581 531 438 435 476 394 366
Skulder och eget kapital 391 469 748 729 694 660 800 870 859 890
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 100 90 90 90 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 90 96 100 97 0 10 10 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 28 28 28 28 28 28 29 29 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 463 653 495 502 627 639 594 39
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 463 653 495 502 627 639 594 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 118 124 128 125 128 128 129 136 -
Rörelseresultat, EBITDA -73 -240 7 9 -35 -119 15 -30 -19 -14
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -29,10% 31,92% -1,39% -19,94% -1,88% 7,58% 9 800,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,94% -2,06% -8,50% -21,67% -1,12% -8,05% -6,87% -5,96%
Vinstmarginal -% -% -1,51% -2,30% -11,92% -28,49% -1,44% -10,95% -9,93% -883,33%
Bruttovinstmarginal -% -% 54,43% 55,44% 56,36% 45,02% 56,46% 49,14% 58,08% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 24,84% 15,93% 19,19% 25,90% 39,87% 39,91% 47,98% 5 200,00%
Soliditet 26,09% 21,32% 18,85% 20,30% 23,49% 33,64% 45,62% 45,29% 54,13% 58,76%
Kassalikviditet 131,49% 122,49% 108,90% 102,93% 102,64% 117,81% 144,83% 139,29% 152,03% 185,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...