Visa allt om Westkustens Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 463 653 495 502 627 639 594 6 301
Övrig omsättning - - - - - - - - 33 -
Rörelseresultat (EBIT) -249 -12 -15 -59 -143 -9 -72 -61 -54 -184
Resultat efter finansnetto -249 -7 -15 -59 -143 -9 -71 -59 -54 -183
Årets resultat -249 -7 -15 -59 -143 -9 -71 -59 -54 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 26 44 68 92 115 139 180 212 240
Omsättningstillgångar 452 722 685 626 568 685 731 679 678 855
Tillgångar 469 748 729 694 660 800 870 859 890 1 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 141 148 163 222 365 394 465 523 578
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 369 607 581 531 438 435 476 394 366 518
Skulder och eget kapital 469 748 729 694 660 800 870 859 890 1 095
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 100 90 90 90 0 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 90 96 100 97 0 10 10 14 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 28 28 28 28 28 29 29 0 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 463 653 495 502 627 639 594 39 301
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 463 653 495 502 627 639 594 - 301
Personalkostnader per anställd (tkr) 118 124 128 125 128 128 129 136 - 235
Rörelseresultat, EBITDA -240 7 9 -35 -119 15 -30 -19 -14 -146
Nettoomsättningförändring -100,00% -29,10% 31,92% -1,39% -19,94% -1,88% 7,58% 9 800,00% -98,01% -%
Du Pont-modellen -% -0,94% -2,06% -8,50% -21,67% -1,12% -8,05% -6,87% -5,96% -16,71%
Vinstmarginal -% -1,51% -2,30% -11,92% -28,49% -1,44% -10,95% -9,93% -883,33% -60,80%
Bruttovinstmarginal -% 54,43% 55,44% 56,36% 45,02% 56,46% 49,14% 58,08% 100,00% 67,44%
Rörelsekapital/omsättning -% 24,84% 15,93% 19,19% 25,90% 39,87% 39,91% 47,98% 5 200,00% 111,96%
Soliditet 21,32% 18,85% 20,30% 23,49% 33,64% 45,62% 45,29% 54,13% 58,76% 52,79%
Kassalikviditet 122,49% 108,90% 102,93% 102,64% 117,81% 144,83% 139,29% 152,03% 185,25% 165,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...