Visa allt om Alf Emmoths Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 499 4 198 5 776 6 001
Övrig omsättning - 33 - 7 - 4 1 671 4 1 238 155
Rörelseresultat (EBIT) -16 33 -26 7 -11 -41 1 436 -350 1 565 491
Resultat efter finansnetto -15 33 -24 13 3 -28 1 425 -374 1 488 394
Årets resultat -15 31 -24 9 2 52 1 107 -16 378 234
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 043 2 486 2 551
Omsättningstillgångar 221 1 091 1 066 1 406 2 443 2 642 2 689 1 015 2 194 1 597
Tillgångar 221 1 091 1 066 1 406 2 443 2 642 2 689 3 058 4 680 4 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 891 1 016 1 390 2 425 2 423 2 372 1 264 1 280 902
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 100 905 1 262 304
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 23 383 1 035
Kortfristiga skulder 10 200 50 16 18 219 217 866 1 755 1 907
Skulder och eget kapital 221 1 091 1 066 1 406 2 443 2 642 2 689 3 058 4 680 4 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 55 286 338 324
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 533 977 1 314 1 283
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 204 478 608 586
Utdelning till aktieägare 0 0 0 351 1 044 0 0 0 0 0
Omsättning 0 33 0 7 0 4 3 170 4 202 7 014 6 156
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 2 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 750 1 050 1 155 1 200
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 400 442 471 456
Rörelseresultat, EBITDA -16 33 -26 7 -11 -41 1 436 363 2 198 1 580
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -64,29% -27,32% -3,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 53,40% -10,73% 33,70% 11,89%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 95,80% -7,81% 27,30% 8,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 99,80% 97,64% 97,37% 97,70%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 164,91% 3,55% 7,60% -5,17%
Soliditet 95,93% 81,67% 95,31% 98,86% 99,26% 91,71% 90,95% 62,64% 46,77% 27,02%
Kassalikviditet 2 210,00% 545,50% 2 132,00% 8 787,50% 13 572,22% 1 206,39% 1 239,17% 117,21% 125,01% 83,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...