Visa allt om Frisersalongen Amadeus Aktiebolag
Visa allt om Frisersalongen Amadeus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 600 638 584 533 520 527 468 453 438 442
Övrig omsättning 19 19 98 50 56 54 45 34 79 29
Rörelseresultat (EBIT) 13 18 48 4 14 63 -11 -2 31 29
Resultat efter finansnetto 13 18 48 4 14 63 -11 -1 31 29
Årets resultat 6 9 24 3 9 36 -11 0 22 26
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 51 52 53 54 55 51
Omsättningstillgångar 311 285 256 209 221 192 150 157 154 134
Tillgångar 361 335 306 259 271 244 202 211 209 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 187 177 153 150 171 136 147 148 126
Obeskattade reserver 37 34 28 15 16 15 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 115 100 90 105 57 67 64 61 58
Skulder och eget kapital 361 335 306 259 271 244 202 211 209 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 240 240 198 216 215 206 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 92 92 92 92 92 81 85 84 76 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Omsättning 619 657 682 583 576 581 513 487 517 471
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 600 638 584 533 520 527 468 453 438 442
Personalkostnader per anställd (tkr) 333 333 337 336 336 279 301 300 282 249
Rörelseresultat, EBITDA 13 18 48 5 15 64 -10 -1 32 30
Nettoomsättningförändring -5,96% 9,25% 9,57% 2,50% -1,33% 12,61% 3,31% 3,42% -0,90% -%
Du Pont-modellen 3,60% 5,37% 15,69% 1,54% 5,17% 25,82% -5,45% -0,95% 14,83% 15,76%
Vinstmarginal 2,17% 2,82% 8,22% 0,75% 2,69% 11,95% -2,35% -0,44% 7,08% 6,56%
Bruttovinstmarginal 91,83% 90,75% 92,64% 92,50% 91,54% 92,41% 91,24% 91,17% 90,87% 89,82%
Rörelsekapital/omsättning 30,17% 26,65% 26,71% 22,33% 22,31% 25,62% 17,74% 20,53% 21,23% 17,19%
Soliditet 61,18% 63,74% 64,59% 63,34% 59,70% 74,61% 67,33% 69,67% 71,16% 68,87%
Kassalikviditet 195,38% 192,17% 200,00% 153,33% 148,57% 245,61% 155,22% 181,25% 201,64% 174,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...