Visa allt om Ann-Britt Nerell Aktiebolag
Visa allt om Ann-Britt Nerell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 4 137 89 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 154 432 2 4 195 422 206
Rörelseresultat (EBIT) -55 85 46 125 409 -20 -32 164 392 -
Resultat efter finansnetto -62 95 57 134 416 -3 237 -26 461 -
Årets resultat -37 59 75 76 305 51 237 -91 329 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 886 1 904 2 190 2 255 2 502 2 030 1 580 1 338 1 623 1 523
Omsättningstillgångar 139 549 205 311 37 139 625 603 429 153
Tillgångar 2 025 2 453 2 395 2 566 2 539 2 169 2 205 1 941 2 052 1 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 741 2 078 2 169 2 244 2 168 1 864 1 813 1 576 1 666 1 337
Obeskattade reserver 210 235 215 256 226 225 300 300 300 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 140 11 66 145 80 93 65 85 38
Skulder och eget kapital 2 025 2 453 2 395 2 566 2 539 2 169 2 205 1 941 2 052 1 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 1 000 300 150 150 0 0 15 0 0 0
Omsättning 4 137 89 154 432 2 4 195 422 206
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -55 85 46 125 409 -20 -32 164 392 -
Nettoomsättningförändring -97,08% 53,93% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -2,62% 3,87% 2,34% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1 325,00% 69,34% 62,92% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 600,00% 298,54% 217,98% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,06% 92,19% 97,57% 94,80% 91,95% 93,58% 92,25% 92,32% 91,72% 92,72%
Kassalikviditet 185,33% 392,14% 1 863,64% 471,21% 25,52% 173,75% 672,04% 927,69% 504,71% 402,63%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...