Visa allt om Kosta på Dig ett leende Aktiebolag
Visa allt om Kosta på Dig ett leende Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 210 373 326 636 3 979 6 098 6 385 6 521 6 886 5 655
Övrig omsättning 283 339 - 116 1 866 444 525 596 108 -
Rörelseresultat (EBIT) 250 93 -532 -79 1 418 1 135 1 119 712 383 80
Resultat efter finansnetto 250 91 -242 -1 050 1 405 1 118 1 078 710 384 49
Årets resultat 211 91 -242 -1 050 989 840 761 501 464 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 220 1 000 303 438 477 356 160
Omsättningstillgångar 459 549 481 982 1 442 1 162 1 606 941 1 230 1 327
Tillgångar 459 549 481 1 202 2 442 1 465 2 043 1 418 1 586 1 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 288 197 593 2 143 1 153 1 313 852 851 636
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 260 285 609 299 311 730 566 735 584
Skulder och eget kapital 459 549 481 1 202 2 442 1 465 2 043 1 418 1 586 1 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 240 512 240 240 240 240 455 407 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 120 0 - 0 1 211 1 578 1 708 1 548 1 614 1 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 54 191 68 145 745 766 903 873 870 530
Utdelning till aktieägare 200 0 50 150 500 0 0 0 500 0
Omsättning 493 712 326 752 5 845 6 542 6 910 7 117 6 994 5 655
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 210 373 326 636 568 871 912 932 984 943
Personalkostnader per anställd (tkr) 178 435 580 672 321 387 416 430 424 364
Rörelseresultat, EBITDA 250 93 -532 -79 1 463 1 322 1 306 871 489 183
Nettoomsättningförändring -43,70% 14,42% -% -84,02% -34,75% -4,49% -2,09% -5,30% 21,77% -%
Du Pont-modellen 54,47% 16,94% -50,31% -6,57% 58,07% 77,47% 54,77% 50,21% 24,27% 5,38%
Vinstmarginal 119,05% 24,93% -74,23% -12,42% 35,64% 18,61% 17,53% 10,92% 5,59% 1,41%
Bruttovinstmarginal 93,33% 91,15% 90,18% 94,81% 91,46% 89,73% 92,15% 88,68% 88,54% 85,66%
Rörelsekapital/omsättning 180,48% 77,48% 60,12% 58,65% 28,73% 13,96% 13,72% 5,75% 7,19% 13,14%
Soliditet 82,57% 52,46% 40,96% 49,33% 87,76% 78,70% 64,27% 60,08% 53,66% 55,66%
Kassalikviditet 573,75% 211,15% 168,77% 161,25% 482,27% 373,63% 220,00% 166,25% 167,35% 227,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...