Visa allt om Aktiebolaget Tourrettes
Visa allt om Aktiebolaget Tourrettes

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 858 11 178 7 747 3 657 17 142 11 598 8 745 9 741 6 377 15 927
Övrig omsättning - 3 - - - - 52 - 33 65
Rörelseresultat (EBIT) -85 -1 114 1 859 -1 134 -683 1 919 -1 667 -2 285 -3 982 2 356
Resultat efter finansnetto 5 581 132 3 418 -159 -519 3 417 4 358 -2 239 -3 240 4 958
Årets resultat 4 818 70 2 321 143 -263 2 313 6 312 -725 -996 4 484
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 027 9 714 7 871 6 707 5 067 5 942 7 635 8 847 11 058 5 761
Omsättningstillgångar 26 653 26 910 22 798 21 795 23 030 23 573 14 780 9 641 12 322 19 542
Tillgångar 35 679 36 624 30 669 28 502 28 096 29 515 22 415 18 488 23 379 25 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 988 22 570 23 335 21 914 21 887 22 291 20 753 15 311 16 656 18 243
Obeskattade reserver 1 887 1 415 1 398 771 1 134 1 405 767 767 767 1 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 507 2 157
Kortfristiga skulder 7 804 12 638 5 935 5 816 5 075 5 819 896 2 411 4 449 3 018
Skulder och eget kapital 35 679 36 624 30 669 28 502 28 096 29 515 22 415 18 488 23 379 25 302
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 35 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 349 358 230 960 104 123 264 222 222 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 112 72 98 33 38 1 143 97 72 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 620 590
Omsättning 2 858 11 181 7 747 3 657 17 142 11 598 8 797 9 741 6 410 15 992
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 858 11 178 7 747 3 657 17 142 11 598 8 745 4 871 3 189 5 309
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 597 403 1 151 216 214 1 490 201 174 222
Rörelseresultat, EBITDA 11 -1 030 1 905 -1 110 -626 1 972 -1 615 -2 228 -3 938 2 376
Nettoomsättningförändring -74,43% 44,29% 111,84% -78,67% 47,80% 32,62% -10,22% 52,75% -59,96% -%
Du Pont-modellen 17,18% 1,14% 11,62% 0,06% -0,14% 12,80% 19,94% -9,81% -13,06% 21,14%
Vinstmarginal 214,49% 3,73% 45,99% 0,49% -0,23% 32,57% 51,11% -18,62% -47,88% 33,58%
Bruttovinstmarginal 44,82% 0,63% 34,99% 32,29% 3,33% 26,62% 10,33% -7,75% -39,45% 28,71%
Rörelsekapital/omsättning 659,52% 127,68% 217,67% 436,94% 104,74% 153,08% 158,77% 74,22% 123,46% 103,75%
Soliditet 76,96% 64,64% 79,64% 78,88% 80,88% 79,03% 95,11% 85,80% 73,61% 75,54%
Kassalikviditet 339,76% 147,69% 166,23% 187,12% 238,29% 100,81% 419,64% 148,57% 81,43% 277,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...