Visa allt om Aktiebolaget Tourrettes

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 178 7 747 3 657 17 142 11 598 8 745 9 741 6 377 15 927 10 209
Övrig omsättning 3 - - - - 52 - 33 65 116
Rörelseresultat (EBIT) -1 114 1 859 -1 134 -683 1 919 -1 667 -2 285 -3 982 2 356 1 335
Resultat efter finansnetto 132 3 418 -159 -519 3 417 4 358 -2 239 -3 240 4 958 1 588
Årets resultat 70 2 321 143 -263 2 313 6 312 -725 -996 4 484 954
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 714 7 871 6 707 5 067 5 942 7 635 8 847 11 058 5 761 13 990
Omsättningstillgångar 26 910 22 798 21 795 23 030 23 573 14 780 9 641 12 322 19 542 14 874
Tillgångar 36 624 30 669 28 502 28 096 29 515 22 415 18 488 23 379 25 302 28 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 570 23 335 21 914 21 887 22 291 20 753 15 311 16 656 18 243 14 429
Obeskattade reserver 1 415 1 398 771 1 134 1 405 767 767 767 1 210 1 591
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 675 166
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 507 2 157 9 965
Kortfristiga skulder 12 638 5 935 5 816 5 075 5 819 896 2 411 4 449 3 018 2 714
Skulder och eget kapital 36 624 30 669 28 502 28 096 29 515 22 415 18 488 23 379 25 302 28 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 35 0 0 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 358 230 960 104 123 264 222 222 474 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 72 98 33 38 1 143 97 72 153 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 620 590 670
Omsättning 11 181 7 747 3 657 17 142 11 598 8 797 9 741 6 410 15 992 10 325
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 178 7 747 3 657 17 142 11 598 8 745 4 871 3 189 5 309 3 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 403 1 151 216 214 1 490 201 174 222 189
Rörelseresultat, EBITDA -1 030 1 905 -1 110 -626 1 972 -1 615 -2 228 -3 938 2 376 1 358
Nettoomsättningförändring 44,29% 111,84% -78,67% 47,80% 32,62% -10,22% 52,75% -59,96% 56,01% -%
Du Pont-modellen 1,14% 11,62% 0,06% -0,14% 12,80% 19,94% -9,81% -13,06% 21,14% 7,73%
Vinstmarginal 3,73% 45,99% 0,49% -0,23% 32,57% 51,11% -18,62% -47,88% 33,58% 21,86%
Bruttovinstmarginal 0,63% 34,99% 32,29% 3,33% 26,62% 10,33% -7,75% -39,45% 28,71% 25,89%
Rörelsekapital/omsättning 127,68% 217,67% 436,94% 104,74% 153,08% 158,77% 74,22% 123,46% 103,75% 119,11%
Soliditet 64,64% 79,64% 78,88% 80,88% 79,03% 95,11% 85,80% 73,61% 75,54% 53,96%
Kassalikviditet 147,69% 166,23% 187,12% 238,29% 100,81% 419,64% 148,57% 81,43% 277,50% 258,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...