Visa allt om Cadmea Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 31 - 241 496 274 757 542 873
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -49 -12 - 10 69 5 12 17 35
Resultat efter finansnetto -18 -49 -11 - 5 60 1 1 6 24
Årets resultat -18 -49 13 - 12 15 1 1 12 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 30 - 66 91 82 105 93 112
Omsättningstillgångar 171 183 219 - 300 249 296 271 248 349
Tillgångar 171 197 250 - 365 340 378 376 341 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 163 211 - 202 190 175 174 174 211
Obeskattade reserver 0 0 0 - 38 49 10 10 10 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 - 70 58 108 88 85 64
Kortfristiga skulder 26 34 11 - 56 43 85 104 73 166
Skulder och eget kapital 171 197 250 - 365 340 378 376 341 461
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 62 144 107 390 238 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 6 17 0 149 92 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 50
Omsättning 11 0 31 - 241 496 274 757 542 873
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 241 496 274 379 271 437
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 68 161 104 270 164 288
Rörelseresultat, EBITDA -18 -33 4 - 35 95 28 35 37 57
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -51,41% 81,02% -63,80% 39,67% -37,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -4,40% -% 2,74% 20,29% 1,32% 3,46% 5,28% 7,59%
Vinstmarginal -% -% -35,48% -% 4,15% 13,91% 1,82% 1,72% 3,32% 4,01%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 670,97% -% 101,24% 41,53% 77,01% 22,06% 32,29% 20,96%
Soliditet 84,80% 82,74% 84,40% -% 63,02% 66,50% 48,25% 48,19% 53,14% 48,89%
Kassalikviditet 657,69% 538,24% 1 990,91% -% 532,14% 572,09% 342,35% 254,81% 331,51% 205,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...