Visa allt om Peter Öhlanders Åkeri AB
Visa allt om Peter Öhlanders Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 322 1 289 1 706 1 582 1 786 1 782 1 587 1 373 1 570 1 658
Övrig omsättning 9 - - - - - - - 138 -
Rörelseresultat (EBIT) -132 -215 52 -38 48 103 25 2 178 -19
Resultat efter finansnetto -133 -191 27 -79 -16 43 -3 -4 156 -52
Årets resultat 0 394 21 0 0 -1 1 38 74 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 205 1 670 1 962 2 264 2 567 2 842 1 550 1 504 2 192
Omsättningstillgångar 677 1 437 452 438 538 687 643 481 619 493
Tillgångar 877 1 642 2 121 2 401 2 803 3 254 3 485 2 031 2 123 2 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 892 498 477 477 514 516 515 527 454
Obeskattade reserver 232 365 1 059 1 059 1 141 1 160 1 120 1 127 1 185 1 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 182 454 729 1 054 1 374 209 0 648
Kortfristiga skulder 129 386 384 411 455 526 476 181 411 451
Skulder och eget kapital 877 1 642 2 121 2 401 2 803 3 254 3 485 2 031 2 123 2 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 262 - - 0 0 0 285 265 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 343 395 350 304 329 17 13 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 165 156 179 123 132 124 119 124 117
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 331 1 289 1 706 1 582 1 786 1 782 1 587 1 373 1 708 1 658
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 322 1 289 1 706 1 582 1 786 1 782 1 587 1 373 1 570 1 658
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 535 560 535 432 470 434 398 433 422
Rörelseresultat, EBITDA -127 -210 345 266 352 405 199 193 391 338
Nettoomsättningförändring -75,02% -24,44% 7,84% -11,42% 0,22% 12,29% 15,59% -12,55% -5,31% -%
Du Pont-modellen -15,05% -10,90% 2,45% -1,50% 1,78% 3,23% 0,77% 0,30% 8,57% -0,63%
Vinstmarginal -40,99% -13,89% 3,05% -2,28% 2,80% 5,89% 1,70% 0,44% 11,59% -1,03%
Bruttovinstmarginal 90,99% 96,59% 98,18% 99,30% 88,19% 91,25% 98,61% 99,13% 97,77% 96,80%
Rörelsekapital/omsättning 170,19% 81,54% 3,99% 1,71% 4,65% 9,03% 10,52% 21,85% 13,25% 2,53%
Soliditet 79,58% 71,66% 62,42% 52,37% 47,02% 42,07% 38,49% 65,31% 65,01% 47,29%
Kassalikviditet 524,81% 372,28% 117,71% 106,57% 118,24% 130,61% 135,08% 265,75% 150,61% 109,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...