Visa allt om Thelron Aktiebolag
Visa allt om Thelron Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 112 137 546 48 48 95 95 3 737 10 123 10 212
Övrig omsättning 9 1 32 32 - - 230 1 549 298 443
Rörelseresultat (EBIT) -26 13 67 35 -27 -17 142 -475 1 033 425
Resultat efter finansnetto -24 17 68 -65 7 -106 59 -752 687 225
Årets resultat -24 17 68 -65 7 -106 59 -752 687 225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 105 144 245 468 500 648 914 6 140 4 149
Omsättningstillgångar 221 264 335 296 304 220 327 636 3 552 3 543
Tillgångar 268 370 480 541 772 720 976 1 550 9 693 7 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 277 311 428 562 555 662 603 1 355 968
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 177 3 767
Kortfristiga skulder 15 93 169 113 209 164 314 947 3 161 2 957
Skulder och eget kapital 268 370 480 541 772 720 976 1 550 9 693 7 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 381 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 618 1 717 1 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 6 233 762 667
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 0 300
Omsättning 121 138 578 80 48 95 325 5 286 10 421 10 655
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 415 1 125 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 100 333 312
Rörelseresultat, EBITDA -5 45 104 79 29 39 200 -386 1 053 1 515
Nettoomsättningförändring -18,25% -74,91% 1 037,50% 0,00% -49,47% 0,00% -97,46% -63,08% -0,87% -%
Du Pont-modellen -8,96% 4,59% 14,17% 6,47% 1,04% -2,36% 14,75% -30,58% 10,68% 5,54%
Vinstmarginal -21,43% 12,41% 12,45% 72,92% 16,67% -17,89% 151,58% -12,68% 10,22% 4,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,75% 100,00% 100,00% 13,78% 71,16% 66,62%
Rörelsekapital/omsättning 183,93% 124,82% 30,40% 381,25% 197,92% 58,95% 13,68% -8,32% 3,86% 5,74%
Soliditet 94,40% 74,86% 64,79% 79,11% 72,80% 77,08% 67,83% 38,90% 13,98% 12,58%
Kassalikviditet 1 473,33% 283,87% 198,22% 261,95% 145,45% 134,15% 104,14% 67,16% 39,39% 51,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...