Visa allt om Best Horse i Aspeboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 32 91 32 54 42 492 239 687 909 173
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 59 -85 -70 -116 -82 -158 -126 -65 10
Resultat efter finansnetto 29 59 -85 -70 -116 -82 -158 -127 -66 14
Årets resultat 29 59 -85 -70 -116 -82 -158 -127 -66 14
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 3 16 43 77 110 102
Omsättningstillgångar 27 26 4 4 37 12 109 43 120 130
Tillgångar 27 26 4 5 40 29 152 120 231 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -416 -445 -504 -419 -349 -233 -151 7 134 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 423 447 479 403 377 249 253 102 82 0
Kortfristiga skulder 20 24 29 20 12 12 51 11 15 32
Skulder och eget kapital 27 26 4 5 40 29 152 120 231 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 91 32 54 42 492 239 687 909 173
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 30 59 -84 -68 -102 -55 -124 -92 -23 45
Nettoomsättningförändring -64,84% 184,38% -40,74% 28,57% -91,46% 105,86% -65,21% -24,42% 425,43% -%
Du Pont-modellen 111,11% 226,92% -2 125,00% -1 400,00% -290,00% -282,76% -103,95% -105,00% -28,14% 6,47%
Vinstmarginal 93,75% 64,84% -265,62% -129,63% -276,19% -16,67% -66,11% -18,34% -7,15% 8,67%
Bruttovinstmarginal 93,75% 85,71% -75,00% -7,41% -42,86% 9,96% -10,46% 0,87% 7,70% 97,11%
Rörelsekapital/omsättning 21,88% 2,20% -78,12% -29,63% 59,52% 0,00% 24,27% 4,66% 11,55% 56,65%
Soliditet -1 540,74% -1 711,54% -12 600,00% -8 380,00% -872,50% -803,45% -99,34% 5,83% 58,01% 86,21%
Kassalikviditet 135,00% 108,33% 13,79% 20,00% 308,33% 100,00% 213,73% 390,91% 800,00% 406,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...