Visa allt om Best Horse i Aspeboda Aktiebolag
Visa allt om Best Horse i Aspeboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 39 32 91 32 54 42 492 239 687 909
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 30 59 -85 -70 -116 -82 -158 -126 -65
Resultat efter finansnetto -33 29 59 -85 -70 -116 -82 -158 -127 -66
Årets resultat -33 29 59 -85 -70 -116 -82 -158 -127 -66
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 16 43 77 110
Omsättningstillgångar 43 27 26 4 4 37 12 109 43 120
Tillgångar 43 27 26 4 5 40 29 152 120 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -449 -416 -445 -504 -419 -349 -233 -151 7 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 467 423 447 479 403 377 249 253 102 82
Kortfristiga skulder 25 20 24 29 20 12 12 51 11 15
Skulder och eget kapital 43 27 26 4 5 40 29 152 120 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 32 91 32 54 42 492 239 687 909
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -32 30 59 -84 -68 -102 -55 -124 -92 -23
Nettoomsättningförändring 21,88% -64,84% 184,38% -40,74% 28,57% -91,46% 105,86% -65,21% -24,42% -%
Du Pont-modellen -74,42% 111,11% 226,92% -2 125,00% -1 400,00% -290,00% -282,76% -103,95% -105,00% -28,14%
Vinstmarginal -82,05% 93,75% 64,84% -265,62% -129,63% -276,19% -16,67% -66,11% -18,34% -7,15%
Bruttovinstmarginal -69,23% 93,75% 85,71% -75,00% -7,41% -42,86% 9,96% -10,46% 0,87% 7,70%
Rörelsekapital/omsättning 46,15% 21,88% 2,20% -78,12% -29,63% 59,52% 0,00% 24,27% 4,66% 11,55%
Soliditet -1 044,19% -1 540,74% -1 711,54% -12 600,00% -8 380,00% -872,50% -803,45% -99,34% 5,83% 58,01%
Kassalikviditet 172,00% 135,00% 108,33% 13,79% 20,00% 308,33% 100,00% 213,73% 390,91% 800,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...