Visa allt om Hårkompaniet i Umeå Aktiebolag
Visa allt om Hårkompaniet i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 104 948 885 892 877 847 859 665 724 657
Övrig omsättning - 96 96 32 - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 159 64 59 67 12 27 -96 15 2
Resultat efter finansnetto -34 161 65 59 68 24 31 -95 16 4
Årets resultat -5 101 49 42 65 24 31 -95 16 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 44 47 49 51 31 28 31 35
Omsättningstillgångar 119 305 200 180 261 142 174 148 298 275
Tillgångar 161 347 244 227 310 193 206 176 329 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 215 159 150 168 127 127 96 211 205
Obeskattade reserver 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Kortfristiga skulder 51 103 85 77 142 67 78 79 97 104
Skulder och eget kapital 161 347 244 227 310 193 206 176 329 309
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 276 276 276 276 277 283 292 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 284 0 10 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 132 130 132 127 128 136 140 141 134
Utdelning till aktieägare 0 100 45 40 60 24 25 0 20 10
Omsättning 104 1 044 981 924 877 857 859 665 724 657
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 104 948 885 892 877 847 859 665 724 657
Personalkostnader per anställd (tkr) 84 425 449 437 413 433 413 432 486 430
Rörelseresultat, EBITDA -36 161 66 61 69 12 27 -92 19 6
Nettoomsättningförändring -89,03% 7,12% -0,78% 1,71% 3,54% -1,40% 29,17% -8,15% 10,20% -%
Du Pont-modellen -20,50% 46,40% 27,05% 26,87% 22,26% 12,95% 15,53% -52,84% 5,47% 1,29%
Vinstmarginal -31,73% 16,98% 7,46% 6,84% 7,87% 2,95% 3,73% -13,98% 2,49% 0,61%
Bruttovinstmarginal 72,12% 56,65% 53,45% 60,09% 64,31% 61,16% 60,65% 70,98% 92,40% 89,95%
Rörelsekapital/omsättning 65,38% 21,31% 12,99% 11,55% 13,57% 8,85% 11,18% 10,38% 27,76% 26,03%
Soliditet 68,32% 68,70% 65,16% 66,08% 54,19% 65,80% 61,65% 54,55% 64,13% 66,34%
Kassalikviditet 176,47% 243,69% 135,29% 132,47% 132,39% 185,07% 197,44% 151,90% 301,03% 258,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...