Visa allt om Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 990 2 325 700 955 300 500 0 1 100 0 0
Övrig omsättning - - 142 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 524 951 -280 523 280 487 -14 1 075 -10 -11
Resultat efter finansnetto 528 955 -281 519 177 485 -14 1 075 -10 -11
Årets resultat 412 545 8 397 4 355 23 640 -10 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 350 400 400 470 490 490 402 200 200
Omsättningstillgångar 2 135 1 907 1 578 1 340 897 1 151 745 1 161 257 22
Tillgångar 2 485 2 257 1 978 1 740 1 367 1 641 1 235 1 563 457 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 946 934 388 580 183 579 223 720 80 -410
Obeskattade reserver 330 330 100 395 217 217 217 265 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 15 15 15 213 213 243 373 632
Kortfristiga skulder 1 209 993 1 474 749 952 632 582 334 4 0
Skulder och eget kapital 2 485 2 257 1 978 1 740 1 367 1 641 1 235 1 563 457 222
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 412 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 985 902 722 233 0 0 0 3 390 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 274 276 218 68 0 0 0 1 220 0 0
Utdelning till aktieägare 400 400 0 200 0 400 0 0 0 0
Omsättning 1 990 2 325 842 955 300 500 0 1 100 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 0 0 0 14 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 663 775 233 478 - - - 79 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 399 313 151 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 524 951 -280 523 280 487 -14 1 075 -10 -11
Nettoomsättningförändring -14,41% 232,14% -26,70% 218,33% -40,00% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,25% 42,53% -14,16% 30,06% 13,17% 29,68% -% 68,78% -% -%
Vinstmarginal 26,53% 41,29% -40,00% 54,76% 60,00% 97,40% -% 97,73% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 46,53% 39,31% 14,86% 61,88% -18,33% 103,80% -% 75,18% -% -%
Soliditet 48,43% 52,79% 23,34% 50,06% 25,09% 45,03% 30,71% 58,27% 17,51% -184,68%
Kassalikviditet 176,59% 192,04% 107,06% 178,91% 94,22% 182,12% 128,01% 347,60% 6 425,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...