Visa allt om Colibri Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Colibri Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 685 1 805 955 649 600 600 600 600 1 362 1 258
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 44 72 176 117 -123 -45 -118 -116 -461
Resultat efter finansnetto 0 348 378 176 117 -190 -47 302 -103 -447
Årets resultat 0 308 300 1 1 -90 0 0 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 305 375 275 475 475 7 430 7 474 7 480 7 489 7 502
Omsättningstillgångar 1 795 2 385 2 739 2 415 8 293 1 149 1 442 2 174 1 760 2 128
Tillgångar 2 100 2 760 3 014 2 890 8 768 8 579 8 915 9 654 9 250 9 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 809 2 229 2 340 2 040 8 038 8 037 8 127 8 127 8 127 8 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478
Kortfristiga skulder 291 531 673 849 729 541 787 1 526 1 122 1 025
Skulder och eget kapital 2 100 2 760 3 014 2 890 8 768 8 579 8 915 9 654 9 250 9 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 685 1 805 955 649 600 600 600 600 1 362 1 258
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 44 72 176 147 -78 -39 -109 -103 -443
Nettoomsättningförändring -6,65% 89,01% 47,15% 8,17% 0,00% 0,00% 0,00% -55,95% 8,27% -%
Du Pont-modellen 0,00% 12,61% 12,54% 6,09% 1,33% -1,43% -0,50% 3,15% -1,08% -4,62%
Vinstmarginal 0,00% 19,28% 39,58% 27,12% 19,50% -20,50% -7,50% 50,67% -7,34% -35,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,26% 102,71% 216,34% 241,29% 1 260,67% 101,33% 109,17% 108,00% 46,84% 87,68%
Soliditet 86,14% 80,76% 77,64% 70,59% 91,67% 93,68% 91,16% 84,18% 87,86% 84,39%
Kassalikviditet 616,84% 449,15% 406,98% 284,45% 1 137,59% 212,38% 183,23% 142,46% 156,86% 207,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...