Visa allt om Paucus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 0 1 899 2 626 2 483 2 532 2 447 2 386 2 340 2 220
Övrig omsättning - 55 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 37 1 051 1 523 1 408 1 127 1 101 1 280 963 1 118
Resultat efter finansnetto -5 39 19 137 1 164 1 009 1 069 1 037 1 136 781 983
Årets resultat -5 31 18 940 858 743 788 764 818 562 707
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 500 20 500 20 000 3 873 4 200 4 104 4 236 4 368 5 801 4 633
Omsättningstillgångar 125 132 591 1 245 1 081 47 84 70 43 80
Tillgångar 20 625 20 632 20 591 5 118 5 281 4 151 4 320 4 438 5 844 4 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 607 20 612 20 581 2 481 2 323 2 280 2 192 2 198 2 010 2 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 038 1 233 225 1 282 1 330 3 047 1 774
Kortfristiga skulder 18 20 10 1 599 1 724 1 646 846 910 787 791
Skulder och eget kapital 20 625 20 632 20 591 5 118 5 281 4 151 4 320 4 438 5 844 4 713
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 840 700 700 700 770 630 700
Omsättning 22 55 1 899 2 626 2 483 2 532 2 447 2 386 2 340 2 220
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 37 1 051 1 655 1 540 1 259 1 233 1 412 1 095 1 250
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -27,68% 5,76% -1,94% 3,47% 2,56% 1,97% 5,41% -%
Du Pont-modellen -0,02% -% 92,94% 25,95% 21,44% 27,15% 25,51% 29,04% 16,51% 23,81%
Vinstmarginal -22,73% -% 1 007,74% 50,57% 45,59% 44,51% 45,03% 54,02% 41,24% 50,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,70%
Rörelsekapital/omsättning 486,36% -% 30,60% -13,48% -25,90% -63,15% -31,14% -35,21% -31,79% -32,03%
Soliditet 99,91% 99,90% 99,95% 48,48% 43,99% 54,93% 50,74% 49,53% 34,39% 45,58%
Kassalikviditet 694,44% 660,00% 5 910,00% 77,86% 62,70% 2,86% 9,93% 7,69% 5,46% 10,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...