Visa allt om Lennarts Truckservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 342 503 536 689 759 724 808 899 1 029 1 040
Övrig omsättning - 7 107 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -111 48 7 170 114 76 71 145 -172
Resultat efter finansnetto -10 -111 49 7 171 114 73 53 121 -206
Årets resultat -10 -111 36 1 125 83 72 37 65 -56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 525 596 631 534 585 570 563 594 666 799
Omsättningstillgångar 351 416 518 559 563 488 413 457 542 526
Tillgångar 876 1 012 1 149 1 093 1 148 1 058 976 1 051 1 208 1 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 819 829 940 904 903 778 695 623 585 521
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 74 273 291
Kortfristiga skulder 57 182 208 188 245 280 281 329 324 513
Skulder och eget kapital 876 1 012 1 149 1 093 1 148 1 058 976 1 051 1 208 1 324
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 100 100 120 100 150 200 185 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 50 240 100 100 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 8 58 45 46 44 38 53 71 62 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 342 510 643 689 759 724 808 899 1 029 1 040
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 342 503 536 689 759 724 808 899 1 029 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) 58 298 246 246 164 138 209 270 269 423
Rörelseresultat, EBITDA 62 -41 111 58 222 166 127 142 297 104
Nettoomsättningförändring -32,01% -6,16% -22,21% -9,22% 4,83% -10,40% -10,12% -12,63% -1,06% -%
Du Pont-modellen -1,03% -10,97% 4,26% 0,64% 14,90% 10,78% 7,79% 6,76% 12,00% -12,99%
Vinstmarginal -2,63% -22,07% 9,14% 1,02% 22,53% 15,75% 9,41% 7,90% 14,09% -16,54%
Bruttovinstmarginal 77,78% 74,75% 78,17% 72,13% 75,36% 77,62% 68,81% 76,86% 100,00% 82,40%
Rörelsekapital/omsättning 85,96% 46,52% 57,84% 53,85% 41,90% 28,73% 16,34% 14,24% 21,19% 1,25%
Soliditet 93,49% 81,92% 81,81% 82,71% 78,66% 73,53% 71,21% 60,99% 49,92% 39,35%
Kassalikviditet 605,26% 206,04% 245,67% 291,49% 224,49% 168,93% 139,86% 132,22% 159,88% 96,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...