Visa allt om Aktiebolaget Grums Taxitransporter
Visa allt om Aktiebolaget Grums Taxitransporter

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -9 -13 -11 -11 -24 -19 -9 -10 -9
Resultat efter finansnetto 290 -9 -13 -11 239 -24 81 -9 -10 -9
Årets resultat 290 -9 -13 -11 239 76 81 -9 -10 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 500 500 500 500 500 500 650 750
Omsättningstillgångar 29 9 10 12 22 12 9 11 11 10
Tillgångar 529 509 510 512 522 512 509 511 661 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 229 103 501 511 272 286 265 274 284
Obeskattade reserver 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 230 212 236 377 466
Kortfristiga skulder 10 280 22 12 10 10 10 10 10 10
Skulder och eget kapital 529 509 510 512 522 512 509 511 661 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -9 -13 -11 -11 -24 -19 -9 -10 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,11% 44,99% 78,93% 97,85% 97,89% 53,12% 56,19% 51,86% 41,45% 37,37%
Kassalikviditet 290,00% 3,21% 45,45% 100,00% 220,00% 120,00% 90,00% 110,00% 110,00% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...