Visa allt om RLR Redovisning Aktiebolag
Visa allt om RLR Redovisning Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 3 584 3 566 3 495 3 311 3 300 3 725 3 652 3 369 3 222 2 890
Övrig omsättning 55 - 2 10 11 2 6 96 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 138 1 087 1 029 888 922 1 074 968 826 797 625
Resultat efter finansnetto 1 189 1 133 1 077 899 933 1 137 1 002 836 806 614
Årets resultat 921 886 787 657 683 819 716 598 568 438
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 74 108 25 112 212 337 448 240 119
Omsättningstillgångar 5 849 5 278 4 744 4 225 3 697 3 108 2 501 2 300 2 449 1 859
Tillgångar 5 898 5 351 4 852 4 251 3 808 3 321 2 837 2 748 2 690 1 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 903 4 362 3 837 3 400 3 083 2 780 2 321 2 005 1 657 1 114
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 364 295 278 204 144 90 23 33 7 311
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 632 694 738 647 582 451 493 711 1 026 552
Skulder och eget kapital 5 898 5 351 4 852 4 251 3 808 3 321 2 837 2 748 2 690 1 978
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 513 643 599 580 587 577 653 753 746 735
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 003 821 798 784 748 840 730 656 559 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 598 601 588 585 576 656 644 620 583 553
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 639 3 566 3 497 3 321 3 311 3 727 3 658 3 465 3 258 2 890
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 896 892 874 828 825 931 913 842 806 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 524 506 494 486 530 520 519 483 455
Rörelseresultat, EBITDA 1 163 1 121 1 069 974 1 023 1 177 1 106 971 880 734
Nettoomsättningförändring 0,50% 2,03% 5,56% 0,33% -11,41% 2,00% 8,40% 4,56% 11,49% -%
Du Pont-modellen 20,16% 21,19% 22,20% 21,15% 24,50% 34,24% 35,32% 30,42% 30,00% 33,22%
Vinstmarginal 33,18% 31,80% 30,82% 27,15% 28,27% 30,52% 27,44% 24,81% 25,05% 22,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,56% 128,55% 114,62% 108,06% 94,39% 71,33% 54,98% 47,17% 44,17% 45,22%
Soliditet 83,13% 81,52% 79,08% 79,98% 80,96% 83,71% 81,81% 72,96% 61,60% 56,32%
Kassalikviditet 925,47% 760,52% 642,82% 653,01% 635,22% 689,14% 507,30% 323,49% 238,69% 336,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -5 -4 -4 -3 -6 -2 -5 -4 -6
Resultat efter finansnetto 446 88 64 53 49 909 584 653 712 592
Årets resultat 444 668 705 660 -134 911 585 654 714 593
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 457 1 008 916 847 790 1 238 823 1 537 1 280 1 063
Omsättningstillgångar 3 473 4 305 4 209 3 696 3 228 2 167 2 005 1 087 1 047 1 002
Tillgångar 4 929 5 314 5 124 4 543 4 018 3 405 2 827 2 623 2 326 2 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 872 4 177 4 278 3 953 3 653 3 400 2 824 2 618 2 322 2 004
Obeskattade reserver 1 053 1 053 800 524 249 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 84 46 66 116 5 3 5 5 60
Skulder och eget kapital 4 929 5 314 5 124 4 543 4 018 3 405 2 827 2 623 2 326 2 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 748 770 380 360 350 340 380 360 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -5 -4 -4 -3 -6 -2 -5 -4 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,22% 94,06% 95,67% 95,51% 95,48% 99,85% 99,89% 99,81% 99,83% 97,05%
Kassalikviditet 86 825,00% 5 125,00% 9 150,00% 5 600,00% 2 782,76% 43 340,00% 66 833,33% 21 740,00% 20 940,00% 1 670,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...