allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

RLR Redovisning Aktiebolag

ORG.NR: 556409-7706
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -3 -5 -4  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 446 88 64  
  Årets resultat (TKR) 444 668 705  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 457 1 008 916  
  Omsättningstillgångar (TKR) 3 473 4 305 4 209  
  Tillgångar (TKR) 4 929 5 314 5 124  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 3 872 4 177 4 278  
  Obeskattade reserver (TKR) 1 053 1 053 800  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 4 84 46  
  Skulder och eget kapital (TKR) 4 929 5 314 5 124  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0            
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0            
  Utdelning till aktieägare 0 748 770  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0            
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 95,22 % 94,06 % 95,67 %  
  Kassalikviditet 86 825,00 % 5 125,00 % 9 150,00 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 3 584 3 566 3 495  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 138 1 087 1 029  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 1 189 1 133 1 077  
  Årets resultat (TKR) 921 886 787  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 49 74 108  
  Omsättningstillgångar (TKR) 5 849 5 278 4 744  
  Tillgångar (TKR) 5 898 5 351 4 852  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 4 903 4 362 3 837  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 364 295 278  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 632 694 738  
  Skulder och eget kapital (TKR) 5 898 5 351 4 852  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD 513 643 599  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 1 003 821 798  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 598 601 588  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 4 4 4  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 896 892 874  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 534 524 506  
  Nettoomsättningförändring 0,50 % 2,03 % 5,56 %  
  Vinstmarginal 33,18 % 31,80 % 30,82 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 83,13 % 81,52 % 79,08 %  
  Kassalikviditet 925,47 % 760,52 % 642,82 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X