Visa allt om Drewaco Aktiebolag
Visa allt om Drewaco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 043 2 154 1 335 1 309 1 618 1 381 1 801 974 1 723 2 438
Övrig omsättning - 3 93 - - 89 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 342 235 177 90 177 129 190 -66 141 479
Resultat efter finansnetto 342 236 178 92 181 130 208 -67 150 479
Årets resultat 229 138 126 94 100 72 115 4 79 259
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 5 7 11 9 14 20
Omsättningstillgångar 1 196 971 865 699 885 778 856 739 823 943
Tillgångar 1 196 971 865 702 890 785 867 748 838 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 413 475 349 375 395 443 448 536 546
Obeskattade reserver 339 292 233 217 253 209 178 126 205 166
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 366 267 158 136 262 181 247 174 97 251
Skulder och eget kapital 1 196 971 865 702 890 785 867 748 838 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 342 330 290 264 288 279 320 0 15 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 112 328 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 169 156 150 173 168 182 137 148 134
Utdelning till aktieägare 160 150 200 0 120 120 120 120 92 89
Omsättning 2 043 2 157 1 428 1 309 1 618 1 470 1 801 974 1 723 2 438
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 043 2 154 1 335 - 1 618 1 381 1 801 974 1 723 2 438
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 536 470 - 477 448 537 273 517 567
Rörelseresultat, EBITDA 342 236 178 92 179 133 195 -61 146 487
Nettoomsättningförändring -5,15% 61,35% 1,99% -19,10% 17,16% -23,32% 84,91% -43,47% -29,33% -%
Du Pont-modellen 28,60% 24,30% 20,69% 13,25% 20,34% 16,56% 23,99% -8,82% 17,90% 49,84%
Vinstmarginal 16,74% 10,96% 13,41% 7,10% 11,19% 9,41% 11,55% -6,78% 8,71% 19,69%
Bruttovinstmarginal 54,92% 46,98% 57,83% 57,07% 53,52% 51,99% 53,53% 49,38% 48,93% 49,02%
Rörelsekapital/omsättning 40,63% 32,68% 52,96% 43,01% 38,50% 43,23% 33,81% 58,01% 42,14% 28,38%
Soliditet 63,16% 65,99% 75,92% 72,50% 63,09% 69,94% 66,23% 72,02% 81,58% 69,11%
Kassalikviditet 326,78% 363,67% 547,47% 513,97% 337,79% 429,83% 346,56% 424,71% 848,45% 375,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...