Visa allt om BILMÅLAREN I TOMELILLA Aktiebolag
Visa allt om BILMÅLAREN I TOMELILLA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 178 2 318 1 870 1 959 2 485 2 428
Övrig omsättning 4 - - - 1 439 59 65 52 40 27
Rörelseresultat (EBIT) 4 -2 -5 -21 2 340 578 -77 21 268 349
Resultat efter finansnetto 21 14 49 43 2 346 561 -101 0 249 321
Årets resultat 125 8 84 65 1 311 302 33 8 148 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 919 989 1 138 1 297 1 475
Omsättningstillgångar 2 560 3 054 3 219 3 568 3 628 1 867 1 701 1 730 1 709 1 472
Tillgångar 2 560 3 054 3 219 3 568 3 628 2 787 2 691 2 868 3 007 2 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 928 1 952 2 094 2 160 2 245 1 084 882 949 1 031 972
Obeskattade reserver 624 765 765 836 889 305 160 308 322 281
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 032 1 057 1 082 1 107 1 132
Kortfristiga skulder 9 336 360 572 488 366 591 528 546 562
Skulder och eget kapital 2 560 3 054 3 219 3 568 - 2 787 2 691 2 868 3 007 2 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 50 100 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 296 526 729 736 658 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 94 149 230 292 267 232
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 100 100 90 89
Omsättning 4 0 0 0 3 617 2 377 1 935 2 011 2 525 2 455
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 726 773 468 490 621 607
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 127 213 230 251 248 231
Rörelseresultat, EBITDA 4 -2 -5 -21 2 340 648 71 199 446 527
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -6,04% 23,96% -4,54% -21,17% 2,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 65,52% 20,92% -2,71% 2,30% 10,08% 12,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% 109,14% 25,15% -3,90% 3,37% 12,19% 15,03%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 83,56% 79,77% 72,35% 80,70% 75,29% 79,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 144,17% 64,75% 59,36% 61,36% 46,80% 37,48%
Soliditet 94,33% 83,45% 83,59% 77,81% 79,94% 46,96% 37,16% 40,82% 42,00% 39,83%
Kassalikviditet 28 444,44% 908,93% 894,17% 623,78% 743,44% 491,26% 276,14% 312,88% 300,18% 243,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...