Visa allt om Extentit Fastigheter i Enköping AB
Visa allt om Extentit Fastigheter i Enköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 548 756 713 544 930 988 875 912 816 832
Övrig omsättning 2 442 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 103 -2 944 201 5 306 346 222 384 60 470
Resultat efter finansnetto 1 084 -2 662 -45 -269 82 89 4 91 -116 460
Årets resultat 843 -2 220 -45 -269 1 1 3 4 0 405
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 735 5 234 6 934 7 026 6 975 7 065 7 156 7 247 7 188 5 952
Omsättningstillgångar 4 281 923 319 370 573 950 1 067 136 349 259
Tillgångar 7 016 6 156 7 253 7 396 7 548 8 015 8 223 7 383 7 537 6 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 691 3 848 85 130 400 398 397 394 390 1 750
Obeskattade reserver 0 0 442 442 442 362 275 275 188 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 68 1 471 6 468 6 382 6 432 6 872 6 529 5 516 5 237 3 123
Kortfristiga skulder 2 257 837 257 442 274 383 1 022 1 198 1 722 1 033
Skulder och eget kapital 7 016 6 156 7 253 7 396 7 548 8 015 8 223 7 383 7 537 6 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 990 756 713 544 930 988 875 912 816 832
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 103 -13 293 97 397 437 313 475 149 546
Nettoomsättningförändring -27,51% 6,03% 31,07% -41,51% -5,87% 12,91% -4,06% 11,76% -1,92% -%
Du Pont-modellen 15,85% -42,93% 2,77% 0,08% 4,05% 4,32% 2,70% 5,26% 0,80% 9,58%
Vinstmarginal 202,92% -349,60% 28,19% 1,10% 32,90% 35,02% 25,37% 42,54% 7,35% 71,51%
Bruttovinstmarginal 85,77% 100,00% 100,00% 96,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 369,34% 11,38% 8,70% -13,24% 32,15% 57,39% 5,14% -116,45% -168,26% -93,03%
Soliditet 66,86% 62,51% 5,93% 6,16% 9,62% 8,29% 7,29% 8,02% 6,97% 31,72%
Kassalikviditet 189,68% 110,27% 124,12% 83,71% 209,12% 248,04% 104,40% 11,35% 20,27% 25,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...