allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Howden Insurance Brokers Aktiebolag

ORG.NR: 556409-4323
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015                                      
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-09                   
  Nettoomsättning (TKR) 9 625                      
  Övrig omsättning (TKR) 76                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -2 822                      
  Resultat efter finansnetto (TKR) -2 837                      
  Årets resultat (TKR) -2 286                      
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-09                   
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0                      
  Anläggningstillgångar (TKR) 8 163                      
  Omsättningstillgångar (TKR) 58 025                      
  Tillgångar (TKR) 66 188                      
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 7 725                      
  Minoritetsintressen (TKR) 310                      
  Avsättningar (TKR) 244                      
  Långfristiga skulder (TKR) 3 053                      
  Kortfristiga skulder (TKR) 54 856                      
  Skulder och eget kapital (TKR) 66 188                      
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-09                   
  Löner till styrelse & VD                                
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 4 519                      
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 493                      
  Utdelning till aktieägare 0                      
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-09                   
  Antal anställda 15                      
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 642                      
  Personalkostnader per anställd (TKR) 478                      
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal -29,05 %                      
  Bruttovinstmarginal 100,00 %                      
  Soliditet 11,67 %                      
  Kassalikviditet 105,78 %                      
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-092014-092013-09 
  Nettoomsättning (TKR) 38 377 34 261 35 512  
  Övrig omsättning (TKR) 0 235 186  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 029 2 068 3 708  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 004 2 079 3 745  
  Årets resultat (TKR) 1 486 1 524 2 663  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-092014-092013-09 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 8 397 2 190 2 255  
  Omsättningstillgångar (TKR) 55 073 31 373 29 555  
  Tillgångar (TKR) 63 469 33 563 31 810  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 7 615 6 129 7 605  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 244 244 245  
  Långfristiga skulder (TKR) 3 053 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 52 557 27 189 23 960  
  Skulder och eget kapital (TKR) 63 469 33 563 31 810  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-092014-092013-09 
  Löner till styrelse & VD           0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 3 985 10 056 9 312  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 342 5 533 5 143  
  Utdelning till aktieägare 1 200 0 3 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-092014-092013-09 
  Antal anställda 13 12 13  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 952 2 855 2 732  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 399 1 353 1 213  
  Nettoomsättningförändring 12,01 % -3,52 % 8,28 %  
  Vinstmarginal 5,31 % 6,07 % 10,55 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 12,00 % 18,26 % 23,91 %  
  Kassalikviditet 104,79 % 115,39 % 123,35 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 26 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X