Visa allt om Howden Insurance Brokers Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09
Nettoomsättning 9 625
Övrig omsättning 76
Rörelseresultat (EBIT) -2 822
Resultat efter finansnetto -2 837
Årets resultat -2 286
Balansräkningar (tkr)
2015-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 8 163
Omsättningstillgångar 58 025
Tillgångar 66 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 725
Minoritetsintressen 310
Avsättningar (tkr) 244
Långfristiga skulder 3 053
Kortfristiga skulder 54 856
Skulder och eget kapital 66 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 4 519
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 1 493
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 9 701
Nyckeltal
Antal anställda 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 478
Rörelseresultat, EBITDA -2 789
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -4,22%
Vinstmarginal -29,05%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,92%
Soliditet 11,67%
Kassalikviditet 105,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 38 377 34 261 35 512 32 795 28 342 38 220 27 529 31 808 30 582 27 735
Övrig omsättning - 235 186 - - - 250 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 029 2 068 3 708 3 268 597 4 388 2 637 6 778 8 992 6 923
Resultat efter finansnetto 2 004 2 079 3 745 3 439 776 4 286 2 534 7 141 9 160 7 060
Årets resultat 1 486 1 524 2 663 2 443 500 3 082 1 704 5 045 7 534 4 899
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 397 2 190 2 255 587 577 628 582 375 409 447
Omsättningstillgångar 55 073 31 373 29 555 21 081 18 030 22 654 15 656 16 660 17 942 21 197
Tillgångar 63 469 33 563 31 810 21 667 18 608 23 282 16 238 17 034 18 351 21 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 615 6 129 7 605 7 942 5 499 4 998 1 916 5 212 7 667 5 032
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400
Avsättningar (tkr) 244 244 245 244 244 244 244 221 166 111
Långfristiga skulder 3 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 557 27 189 23 960 13 481 12 865 18 039 14 077 11 601 10 519 15 101
Skulder och eget kapital 63 469 33 563 31 810 21 667 18 608 23 282 16 238 17 034 18 351 21 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 2 335 3 371 2 853 2 487 2 499
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 985 10 056 9 312 10 388 9 776 8 319 6 685 6 496 6 054 4 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 342 5 533 5 143 5 687 5 722 4 948 5 657 5 591 4 744 4 157
Utdelning till aktieägare 1 200 0 3 000 3 000 0 0 0 5 000 7 500 4 900
Omsättning 38 377 34 496 35 698 32 795 28 342 38 220 27 779 31 808 30 582 27 735
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 13 13 12 12 12 13 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 952 2 855 2 732 2 523 2 362 3 185 2 294 2 447 2 549 2 774
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 399 1 353 1 213 1 283 1 396 1 328 1 348 1 197 1 146 1 231
Rörelseresultat, EBITDA 2 133 2 196 3 820 3 376 688 4 484 2 731 6 879 9 141 7 142
Nettoomsättningförändring 12,01% -3,52% 8,28% 15,71% -25,85% 38,84% -13,45% 4,01% 10,27% -%
Du Pont-modellen 3,21% 6,19% 11,78% 15,89% 4,20% 18,90% 16,58% 42,49% 49,92% 32,62%
Vinstmarginal 5,31% 6,07% 10,55% 10,50% 2,76% 11,51% 9,78% 22,76% 29,95% 25,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,56% 12,21% 15,76% 23,17% 18,22% 12,07% 5,74% 15,90% 24,27% 21,98%
Soliditet 12,00% 18,26% 23,91% 36,65% 29,55% 21,47% 11,80% 30,60% 41,78% 27,90%
Kassalikviditet 104,79% 115,39% 123,35% 156,38% 140,15% 125,58% 111,22% 143,61% 170,57% 140,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...