Visa allt om Howden Insurance Brokers Aktiebolag
Visa allt om Howden Insurance Brokers Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09
Nettoomsättning 43 930 9 625
Övrig omsättning 39 76
Rörelseresultat (EBIT) 4 303 -2 822
Resultat efter finansnetto 4 226 -2 837
Årets resultat 2 931 -2 286
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 6 355 8 163
Omsättningstillgångar 22 536 58 025
Tillgångar 28 891 66 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 358 7 725
Minoritetsintressen 186 310
Avsättningar (tkr) 244 244
Långfristiga skulder 0 3 053
Kortfristiga skulder 19 103 54 856
Skulder och eget kapital 28 891 66 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 13 067 4 519
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 7 222 1 493
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 43 969 9 701
Nyckeltal
Antal anställda 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 746 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 299 478
Rörelseresultat, EBITDA 5 524 -2 789
Nettoomsättningförändring 356,42% -%
Du Pont-modellen 14,91% -4,22%
Vinstmarginal 9,81% -29,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,81% 32,92%
Soliditet 32,39% 11,67%
Kassalikviditet 117,97% 105,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 39 600 38 377 34 261 35 512 32 795 28 342 38 220 27 529 31 808 30 582
Övrig omsättning 39 - 235 186 - - - 250 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 702 2 029 2 068 3 708 3 268 597 4 388 2 637 6 778 8 992
Resultat efter finansnetto 5 397 2 004 2 079 3 745 3 439 776 4 286 2 534 7 141 9 160
Årets resultat 4 275 1 486 1 524 2 663 2 443 500 3 082 1 704 5 045 7 534
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 274 8 397 2 190 2 255 587 577 628 582 375 409
Omsättningstillgångar 21 074 55 073 31 373 29 555 21 081 18 030 22 654 15 656 16 660 17 942
Tillgångar 29 348 63 469 33 563 31 810 21 667 18 608 23 282 16 238 17 034 18 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 691 7 615 6 129 7 605 7 942 5 499 4 998 1 916 5 212 7 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 244 244 244 245 244 244 244 244 221 166
Långfristiga skulder 0 3 053 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 413 52 557 27 189 23 960 13 481 12 865 18 039 14 077 11 601 10 519
Skulder och eget kapital 29 348 63 469 33 563 31 810 21 667 18 608 23 282 16 238 17 034 18 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 2 335 3 371 2 853 2 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 357 3 985 10 056 9 312 10 388 9 776 8 319 6 685 6 496 6 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 385 1 342 5 533 5 143 5 687 5 722 4 948 5 657 5 591 4 744
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 3 000 3 000 0 0 0 5 000 7 500
Omsättning 39 639 38 377 34 496 35 698 32 795 28 342 38 220 27 779 31 808 30 582
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 12 13 13 12 12 12 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 046 2 952 2 855 2 732 2 523 2 362 3 185 2 294 2 447 2 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 397 1 399 1 353 1 213 1 283 1 396 1 328 1 348 1 197 1 146
Rörelseresultat, EBITDA 4 824 2 133 2 196 3 820 3 376 688 4 484 2 731 6 879 9 141
Nettoomsättningförändring 3,19% 12,01% -3,52% 8,28% 15,71% -25,85% 38,84% -13,45% 4,01% -%
Du Pont-modellen 18,58% 3,21% 6,19% 11,78% 15,89% 4,20% 18,90% 16,58% 42,49% 49,92%
Vinstmarginal 13,77% 5,31% 6,07% 10,55% 10,50% 2,76% 11,51% 9,78% 22,76% 29,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,72% 6,56% 12,21% 15,76% 23,17% 18,22% 12,07% 5,74% 15,90% 24,27%
Soliditet 36,43% 12,00% 18,26% 23,91% 36,65% 29,55% 21,47% 11,80% 30,60% 41,78%
Kassalikviditet 114,45% 104,79% 115,39% 123,35% 156,38% 140,15% 125,58% 111,22% 143,61% 170,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...