Visa allt om Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag
Visa allt om Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 159 7 892 9 726 9 103 10 068 10 454 9 917 9 314 9 498 8 294
Övrig omsättning 15 62 62 269 - 81 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 190 -663 82 -154 440 526 910 720 334 153
Resultat efter finansnetto 38 -818 -60 -340 210 343 653 244 61 -41
Årets resultat 38 -437 -16 -82 109 314 238 67 3 128
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 377 1 506 1 749 1 981 1 796 2 234 2 449 2 798 3 773 1 712
Omsättningstillgångar 4 096 4 234 4 060 7 595 6 072 4 993 4 657 5 560 3 793 3 511
Tillgångar 5 474 5 740 5 809 9 576 7 868 7 227 7 105 8 358 7 566 5 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 433 2 395 2 833 2 849 2 931 2 822 2 526 2 289 2 222 2 218
Obeskattade reserver 609 609 990 1 034 1 299 1 238 1 322 992 842 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 667 781 366 1 071 422 277 878 1 248 1 848 349
Kortfristiga skulder 1 764 1 954 1 620 4 622 3 215 2 890 2 379 3 829 2 654 1 867
Skulder och eget kapital 5 474 5 740 5 809 9 576 7 868 7 227 7 105 8 358 7 566 5 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 672 736 768 672 552 552 552 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 571 1 429 635 916 1 091 1 198 1 113 995 1 076 818
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 579 532 539 725 638 697 625 589 570 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 174 7 954 9 788 9 372 10 068 10 535 9 917 9 314 9 498 8 294
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 7 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 360 1 315 1 621 1 517 1 438 1 493 1 653 1 552 1 583 1 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 363 332 336 435 377 373 393 363 371 388
Rörelseresultat, EBITDA 316 -403 443 255 984 1 068 1 347 1 255 796 441
Nettoomsättningförändring 3,38% -18,86% 6,84% -9,58% -3,69% 5,41% 6,47% -1,94% 14,52% -%
Du Pont-modellen 3,47% -11,55% 1,51% -1,61% 5,60% 7,33% 12,82% 8,63% 5,97% 2,93%
Vinstmarginal 2,33% -8,40% 0,90% -1,69% 4,38% 5,07% 9,19% 7,74% 4,76% 1,84%
Bruttovinstmarginal 41,98% 28,85% 34,31% 41,45% 46,94% 45,88% 47,46% 46,47% 42,20% 40,11%
Rörelsekapital/omsättning 28,58% 28,89% 25,09% 32,66% 28,38% 20,12% 22,97% 18,58% 11,99% 19,82%
Soliditet 53,12% 50,00% 62,06% 37,71% 49,42% 51,67% 49,27% 35,93% 37,38% 53,33%
Kassalikviditet 70,52% 97,49% 52,84% 53,46% 50,17% 56,19% 63,30% 48,42% 21,51% 50,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...