Visa allt om Carl och Inga-Lill Degerman C.I.D. Konsult Aktiebolag
Visa allt om Carl och Inga-Lill Degerman C.I.D. Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 858 10 991 10 568 10 248 10 985 10 286 9 567 9 311 9 249 9 240
Övrig omsättning - 118 60 2 168 10 6 102 27 100
Rörelseresultat (EBIT) 1 162 1 054 618 539 717 275 995 1 063 719 1 045
Resultat efter finansnetto 1 162 1 057 619 544 734 285 995 1 085 814 1 965
Årets resultat 812 818 350 293 398 171 736 658 589 1 600
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 396 180 4 9 13 137 238 353 432 522
Omsättningstillgångar 3 132 2 881 2 033 2 069 2 252 1 710 1 889 1 561 2 309 4 158
Tillgångar 3 528 3 061 2 038 2 077 2 265 1 847 2 127 1 915 2 740 4 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 770 1 783 966 1 065 1 398 1 000 1 329 1 293 2 135 4 046
Obeskattade reserver 502 502 502 340 208 30 17 27 69 78
Avsättningar (tkr) 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 860 595 570 672 660 817 781 595 536 557
Skulder och eget kapital 3 528 3 061 2 038 2 077 2 265 1 847 2 127 1 915 2 740 4 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 135 215 250 260 275 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 932 939 997 936 793 720 360 390 385 328
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 331 395 675 648 623 579 385 372 344 260
Utdelning till aktieägare 700 825 0 450 625 0 500 700 1 500 2 500
Omsättning 11 858 11 109 10 628 10 250 11 153 10 296 9 573 9 413 9 276 9 340
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 953 3 664 3 523 3 416 3 662 3 429 4 784 4 656 4 625 4 620
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 529 570 547 537 514 515 570 529 454
Rörelseresultat, EBITDA 1 162 1 058 622 543 755 394 1 113 1 173 814 1 112
Nettoomsättningförändring 7,89% 4,00% 3,12% -6,71% 6,80% 7,52% 2,75% 0,67% 0,10% -%
Du Pont-modellen 32,94% 34,53% 30,37% 26,19% 32,41% 15,48% 46,78% 56,66% 30,88% 43,24%
Vinstmarginal 9,80% 9,62% 5,86% 5,31% 6,68% 2,78% 10,40% 11,65% 9,15% 21,90%
Bruttovinstmarginal 29,54% 31,49% 31,64% 30,40% 30,87% 30,98% 30,75% 31,83% 27,45% 28,03%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 20,80% 13,84% 13,63% 14,49% 8,68% 11,58% 10,37% 19,17% 38,97%
Soliditet 61,27% 71,04% 66,61% 63,34% 68,49% 55,34% 63,07% 68,53% 79,73% 87,63%
Kassalikviditet 364,19% 484,20% 356,67% 301,93% 335,15% 204,41% 222,41% 256,30% 409,33% 725,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...