Visa allt om Kram's Ekonomicenter Aktiebolag
Visa allt om Kram's Ekonomicenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 513 2 584 2 747 2 385 2 408 2 228 2 815 2 799 2 501 2 348
Övrig omsättning 137 141 179 112 210 - 39 - 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 86 265 347 331 190 109 139 146 155 97
Resultat efter finansnetto 86 264 347 332 190 143 135 135 147 79
Årets resultat 67 206 270 244 139 103 97 95 104 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 41 89 133 183 260
Omsättningstillgångar 709 863 1 010 795 834 1 031 997 1 317 1 331 938
Tillgångar 709 863 1 010 795 841 1 071 1 086 1 450 1 514 1 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 364 408 388 288 328 225 248 242 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 75 135 315 455 540
Kortfristiga skulder 489 499 601 407 553 668 726 887 817 455
Skulder och eget kapital 709 863 1 010 795 841 1 071 1 086 1 450 1 514 1 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 541 563 942 794 679 1 026
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 1 048 1 097 1 190 1 110 499 239 401 539 615 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 396 392 372 329 76 328 476 577 492 413
Utdelning till aktieägare 100 210 250 250 143 180 0 0 89 65
Omsättning 2 650 2 725 2 926 2 497 2 618 2 228 2 854 2 799 2 552 2 348
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 - 4 4 3 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 838 861 - 596 602 743 563 560 625 587
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 511 - 364 325 385 370 387 454 405
Rörelseresultat, EBITDA 86 265 347 338 224 157 181 196 211 161
Nettoomsättningförändring -2,75% -5,93% 15,18% -0,96% 8,08% -20,85% 0,57% 11,92% 6,52% -%
Du Pont-modellen 12,13% 30,71% 34,36% 41,76% 22,71% 14,19% 14,09% 11,10% 12,02% 8,60%
Vinstmarginal 3,42% 10,26% 12,63% 13,92% 7,93% 6,82% 5,44% 5,75% 7,28% 4,39%
Bruttovinstmarginal 76,04% 83,44% 100,00% 89,56% 75,12% 78,32% 87,21% 92,50% 93,72% 92,12%
Rörelsekapital/omsättning 8,75% 14,09% 14,89% 16,27% 11,67% 16,29% 9,63% 15,36% 20,55% 20,57%
Soliditet 31,17% 42,18% 40,40% 48,81% 34,24% 30,63% 20,72% 17,10% 15,98% 16,94%
Kassalikviditet 144,99% 172,95% 168,05% 195,33% 150,81% 154,34% 137,33% 148,48% 162,91% 206,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...