Visa allt om Matenco Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Matenco Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 048 2 880 2 722 2 472 2 463 1 800 2 400 2 400 2 400 1 500
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -667 267 194 -221 -131 808 1 387 855 1 487 1 216
Resultat efter finansnetto -1 053 -283 -452 -1 018 -1 055 421 1 127 280 940 889
Årets resultat -1 349 0 0 4 328 322 585 61 475 474
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 518 25 742 27 415 28 358 29 775 24 974 15 999 13 533 14 215 9 689
Omsättningstillgångar 364 94 63 8 538 2 1 4 56 158
Tillgångar 22 882 25 836 27 478 28 366 30 313 24 975 16 000 13 537 14 271 9 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 311 4 467 4 467 4 467 4 462 4 135 3 813 3 227 3 258 2 895
Obeskattade reserver 445 824 965 1 303 1 348 1 658 1 678 1 348 1 162 877
Avsättningar (tkr) 0 2 193 2 489 2 785 3 739 1 015 1 101 1 187 1 273 0
Långfristiga skulder 16 500 17 950 18 650 18 750 18 750 17 700 9 000 6 845 6 895 4 650
Kortfristiga skulder 626 403 908 1 061 2 014 468 409 929 1 682 1 425
Skulder och eget kapital 22 882 25 836 27 478 28 366 30 313 24 975 16 000 13 537 14 271 9 847
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 113
Omsättning 2 048 2 880 2 722 2 472 2 463 1 800 2 400 2 400 2 400 1 500
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 385 2 283 2 233 1 932 2 001 1 753 2 332 1 768 2 273 1 465
Nettoomsättningförändring -28,89% 5,80% 10,11% 0,37% 36,83% -25,00% 0,00% 0,00% 60,00% -%
Du Pont-modellen -2,91% 1,03% 0,71% -0,78% -0,43% 3,24% 8,67% 6,32% 10,42% 12,35%
Vinstmarginal -32,57% 9,27% 7,16% -8,94% -5,28% 44,89% 57,79% 35,67% 61,96% 81,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,79% -10,73% -31,04% -42,60% -59,93% -25,89% -17,00% -38,54% -67,75% -84,47%
Soliditet 24,73% 19,78% 19,00% 19,13% 18,00% 21,45% 31,56% 31,01% 28,69% 35,81%
Kassalikviditet 58,15% 23,33% 6,94% 0,75% 26,71% 0,43% 0,24% 0,43% 3,33% 11,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...